diagram-orn.jpg

Sveriges finansiella ställning mot utlandet sedan 1861, procent av BNP.
Sveriges finansiella ställning mot utlandet sedan 1861, procent av BNP.