david-frydlinger-cirio.jpg

Advokatbyråer har ägnat sig åt påverksansarbete i alla tider, berättar Cirios byråchef David Frydlinger, men han upplever att det arbetet har intensifierats under senare tid. Ciro vill på allvar verka för samhällsnytta.
Den nya kontraktsmodellen gynnar affärerna, eftersom den utgår från parternas mål och förväntningar, anser Cirios byråchef David Frydlinger.