blonde_1.png

Vi har samma värderingar kring kvalitet, miljömedvetenhet, trender och kundrelationer, säger Jörgen Warsell, vd för Ehrenborg.