aptic.png

”Ska betaltech kunna ta nästa kliv och verkligen effektivisera hela kedjan av tjänster krävs mer omfattande samverkan,” skriver Claes Hemberg, ledamot i Aptics styrelse, i en rapport om betaltech.