Annika_Sarimies.jpg

Annika Sarimies lämnar, på egen begäran, sin vd-post i Avanza Pension. Foto: Avanza.