anne_Rityta_1_Rityta_1.png

Anne Ramberg är Advokatsamfundets generalsekreterare sedan år 2000. Nu ska hon ersättas.