alexis2.png

– De entreprenörer som tar sig an en etablerad verksamhet, snarare än att bygga allt från början, kan lägga mer fokus på utveckling och förbättringar. Det skriver Alexis Kopylov, vd för DBT.