Annons

Annons

Fidelity International går mot prestationsbaserade fondavgifter

Den stora internationella kapitalförvaltaren Fidelity International har genomfört en radikal förändring av sina avgiftsmodeller. De fasta förvaltningsavgifterna skärs ned och ersätts av resultatbaserade avgifter.

Fidelity International förvaltar ett kapital motsvarande drygt 2 700 miljarder kronor, och går genom förändringen av avgifterna mot en modell som mer liknar de resultatbaserade avgifter som hedgefonderna tar ut av sina investerare, enligt Financial Times.

Hedgefonder tar normalt ut 20 procent av avkastningen ovanför en specifik nivå, samt en fast förvaltningsavgift på 2 procent.

Den Bermudabaserade kapitalförvaltaren har inte offentliggjort några detaljer om hur stor den prestationsbaserade andelen av avgifterna kommer vara. 

Annons

Annons

– Vi vill visa att vi verkligen tror på vår förmåga att förvalta våra fonder aktivt. Vi förflyttar oss från en modell byggd på fasta avgifter och får betalt för pass väl arbete vi uträttar för våra kunder, säger Fidelity International-chefen Brian Conroy i en kommentar.

Fidelity International kommer också belasta sina kunder med kostnader för extern research, enligt MIfid II-reglerna som träder i kraft vid årsskiftet. Det gör att de går på tvärs med många andra stora kapitalförvaltare som beslutat att bära de kostnaderna internt i sina organisationer.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons