Finans Nyhet

FI väljer att inte ingripa  

Foto: TTFoto: TT
Foto: TT
Publicerad

Att yrkesmässigt köpa och sälja vidare aktier till investerare är tillståndspliktig verksamhet, säger Finansinspektionen. Ändå säljs aktier i bolag som EEW och Cindrigo av aktörer som saknar tillstånd – utan att myndigheten ingriper.

Realtid.se

Åtminstone sedan i november har Finansinspektionen, FI, känt till att ett flertal aktörer utan myndighetens tillstånd säljer aktier i onoterade bolag med löften om att dessa bolag inom kort ska börsnoteras. 

Det har skett i bolag som solenergibolaget EEW och sopförbränningsföretaget Cindrigo.

Aktier har marknadsförts till svenska köpare via information på hemsidor, på sociala medier och med digitala presentationsmöten för särskilt inbjudna.

Annons

Malmöföretaget Finanspro, som sålt aktier i Cindrigo, kallar sig för ett Corporate Finance-bolag men saknar tillstånd. Bolaget har sålt aktier som man först köpt in och sedan sålt vidare.

En annan kanal utan tillstånd, men som erbjudit såväl EEW-aktier som Cindrigo-aktier via hemsidan, är Eder Förvaltning med vd Jimmy Ededahl.

Ededahls parhäst, Lars Nicholls med bolaget Elln Invest, är den som varit mest profilerad när det gäller försäljningen av aktier i solenergibolaget EEW.

Annons

Under ett Zoom-möte i oktober som Realtid kunde delta i genom att använda pseudonym förklarade Nicholls att han köper in aktier till det egna bolaget Elln Invest, för att sedan sälja dem vidare till hugade investerare.

Enligt vad FI hävdar kan det därmed vara möjligt att såväl Elln Invest som Finanspro därmed ägnar sig åt tillståndspliktig verksamhet.

FI:s pressekreterare Peter Svensson skriver i ett mejl: ”Generellt är det en tillståndspliktig verksamhet att köpa in finansiella instrument och sedan sälja dessa vidare till investerare om det sker yrkesmässigt.”

Annons

Han skriver också: ”Om företag bedriver tillståndspliktig verksamhet på den finansiella marknaden utan tillstånd kan vi ingripa genom att förelägga dem att upphöra med verksamheten.” 

Men trots att FI varit medveten om ovan nämnda aktörers verksamhet sedan åtminstone i november, när myndigheten först kommenterade Realtids uppgifter, har FI inte ingripit.

Enligt Peter Svensson finns det inget pågående ärende avseende Elln Invest, som enligt marknadsföringsmaterial varit ”ombud på den svenska marknaden för ägarspridningen av EEWs aktier”.

Det finns heller inget pågående ärende avseende Alpha Nordic som Elln Invest samarbetat med.

Alpha Nordic har i dokument som distribuerats till investerare förklarat att bolaget fått i uppdrag av EEW att hjälpa till med aktiespridning inför en nära förestående notering:

”EEW Eco Energy World PLC är en placeringsmöjlighet i ett publikt bolag som är registrerat hos Crest (motsvarande Euroclear i Storbritannien) och där bolaget avser att notera aktien på börsen senare under 2020. Med anledning av detta genomförs en ägarspridning inför notering där Alpha Nordic AB, har blivit kontrakterade av EEW Eco Energy World PLC att hjälpa till i denna process genom att bjuda in potentiella intressenter till seminarier där bolaget presenterar sin verksamhet och sitt erbjudande.”

Nu säger Alpha Nordics ordförande Martin Frödin att detta dokument var ett misstag.

– Vi har faktiskt inte noterat det förrän nu när du påtalade detta. Vi har undersökt saken och det har förekommit ett par olika versioner av dokumentationen och i detta fall har det blivit fel, så det är en inkomplett och felaktig version som tyvärr verkar kommit med till ett antal intressenter. Vi kommer omedelbart att gå ut med en rättelse samt åter igen förklara i skrift för kunder att vi inte är kontrakterade av EEW.

Om Alpha Nordics senare uppgifter stämmer – att bolaget aldrig haft ett avtal med EEW – har man alltså bidragit till att investerare förts bakom ljuset.  

Realtid har ställt frågan till FI om Alpha Nordic – som inte befinner sig under FI:s tillsyn – riskerar att drabbas av några som helst konsekvenser om felaktiga uppgifter förmedlas till investerare. Myndigheten har inte återkommit med svar.

Mer marknadsföring

När solenergibolaget EEW i förra veckan gick ut med ett nytt erbjudande – en ”private placement” om cirka 150 miljoner kronor – har Alpha Nordic, Elln Invest och Eder Förvaltning återigen agerat för att locka svenska aktieägare att satsa mer pengar.

Alpha Nordic har via mejl distribuerat ett memorandum som man säger sig ha fått av Elln Invest som i sin tur ska ha fått det från Boustead Renewable.

Boustead är EEW:s näst största ägare och ansvarar samtidigt för bolagets private placement.

EEW:s företrädare har samtidigt sedan i höstas förnekat att man avtalat med någon svensk aktör om spridning av aktier.

Realtid har sökt Elln Invest och Eder Förvaltning för en kommentar.

Annelie Östlund
Per Agerman

Vet du något mer? Kontakta gärna journalisterna.

Annons