FinansNyhet

FI: Uppemot 60 procent fler prospektansökningar under första halvåret 2021

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TTFoto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT
Publicerad

Finansinspektionen konstaterar att antalet prospektansökningar fortsätter vara betydligt högre jämfört med 2020.

Marlène Sellebråten

Som Realtid skrivit är trycket för prospektansökningar hos Finansinspektionen, FI, fortsatt högre än vanligt, varför Finansinspektionen valt att på nytt informera om längre handläggningstider.

Hur mycket högre prospekansökningsttrycket är jämfört med ett vanligt år är svårt att uppskatta, inte minst mot bakgrunden av att 2020 inte var ett vanligt år i och med pandemin. Det säger Martin Kihlén, jurist och ställföreträdande biträdande avdelningschef på avdelningen Marknadstillsyn på Finansinspektionen, till Realtid.

– Trycket är högre än det brukar vara för den här perioden och det har varit högre under hela våren och även i höstas. De jämförelsetal jag hört talar om en 60-procentig ökning jämfört med 2020. Men jag är inte insatt i hur jämförelsetalen räknats fram så det är svårt att säga hur stor skillnaden egentligen är. Även om 2020 var ett annorlunda år är min uppfattning att antalet totala ansökningar troligen var åtminstone runt detsamma vi såg året före, säger han.

Annons

Advokatfirman Lindahl har hittills inte upplevt några förseningar med anleding av det höjda prospekansökningstrycket.

– Vi har inte upplevt det som ett problem, våra prospekt har hanterats utan några förseningar från Finansinspektionen. Vi har däremot börjat planera våra kommande projekt utefter de förlängda handläggningstiderna, för säkerhets skull, säger Tobias Wåhlén, vd för Advokatfirman Lindahl, i en skriftlig kommentar till Realtid.

På Finansinspektionen säger Martin Kihlén att myndigheten klarar av sin uppgift.

Annons

– Det är ett ökat tryck och vi har samma resurser så det blir såklart mer att göra, men vi klarar av vår uppgift om att granska prospekt under den lagstadgade handläggningstiden. Det finns dock en förhöjd risk att vi måste utnyttja hela förlängningsperioden oftare för varje nytt prospektutkast, säger han.

Har prospektkvatliteten förändrats i samband med det högre antalet noteringar, nyemissioner och förvärv? 
– Vi har inte noterat en sämre kvalitet i prospekten. 

Hur ser ni på utvecklingen av ansökningarna framöver?
– Det är väldigt svårt att säga men det finns inget som tyder på att det skulle gå ner.

Annons
Annons