Erik Thedéen, generaldirektör för Finansinspektionen. Foto: Finansinspektionen
Penningpolitik

FI tredubblar insats mot penningtvätt

Jämfört med 2018 planerar Finansinspektionen att tredubbla sin förmåga inom arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism fram till slutet av 2020.

Publicerad 2019-11-15

Finansinspektionen, FI, kommer under nästa år ytterligare skärpa arbetet mot penningtvätt. Arbetet beskrivs i en rapport som lämnats till regeringen på fredagen. 

Under 2019 har Finansinspektionen stärkt penningtvättstillsynen och bland annat satsat stora resurser på att granska svenska storbankers styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt i baltiska dotterbolag.

FI konstaterar att penningtvätt och finansiering av terrorism är globala problem som innebär svåra utmaningar för samhället, och det senaste decenniet har dessa frågor fått allt högre prioritet.

Under 2019 har FI stärkt penningtvättstillsynen och bland annat satsat stora resurser på att granska svenska storbankers styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt i baltiska dotterbolag.

Jämfört med 2018 planerar FI att tredubbla sin förmåga inom arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism fram till slutet av 2020. FI kommer också att fortsätta att stärka det internationella samarbetet, framför allt i Norden och Baltikum.

I pågående penningtvättsundersökningar har FI satt in betydande resurser från olika delar av verksamheten. Genom främst extern rekrytering har antalet resurser till penningtvättstillsynen ökat.

För att ytterligare stärka organisationen har FI integrerat penningtvättstillsynen med tillsynen av andra icke-finansiella risker. Detta bidrar till att bredda avdelningens kompetens och resursförsörjning.

"Vi vill också öka FI:s närvaro genom att fler företag träffas av en tillsynsaktivitet, exempelvis genom att göra fler avgränsade undersökningar på samma tema. Därmed kan FI också sammanställa och dela bedömningar och förväntningar kopplade till undersökningstemat i offentliga tillsynsrapporter", skriver FI.

"Det finns skäl för både myndigheter och företag att tänka i nya banor kring hur vi ska arbeta för att motverka penningtvätt. Vi måste vara öppna för nya och kanske också okonventionella strukturer. Det kan handla både om hur vi organiserar penningtvättstillsynen, och hur vi hanterar information och använder ny teknik. Men de stora lösningarna kommer att ta tid. Vi kan och måste också göra saker här och nu. Vi behöver prioritera en fördjupad samverkan mellan dagens myndigheter, både inom och utom landet. Likaså behöver vi lösa frågan om hur vi bättre ska kunna dela befintlig information, både myndigheter emellan och mellan myndigheter och finansiella företag," skriver Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen i rapportens förord.

Platsannonser