FI stresstestar bankers utlåning till fastighetsbolag.
Foto: Pixabay
Finanspolitik

FI stresstestar bankernas utlåning till fastighetsföretag

Finansinspektionenn har analyserat hur fastighetsföretagens finansiella ställning, och bankernas kreditrisker kopplade till denna, kan påverkas av en negativ makroekonomisk utveckling.

Publicerad 2020-11-12

Fastighetsföretagen är känsliga för förändringar i räntekostnader och intäkter. Vid en störning kan sårbara fastighetsföretag leda till kreditförluster för bankerna.

Metoden som använts i stresstesten baseras på detaljerade uppgifter om bankernas låneportföljer, som matchas med andra data för att få information om fastighetsföretagens finansiella ställning.

Finansinspektionen uppskattar bankernas kreditförluster genom att först beräkna hur en förändring av bruttonationalprodukten (BNP) eller räntenivån påverkar företagens kreditvärdighet. Därefter skattar FI hur den förändrade kreditvärdigheten påverkar i vilket steg företagens lån klassificeras enligt redovisningsstandarden IFRS 9.

Dessutom beräknar myndigheten hur den förändrade kreditvärdigheten och stegklassificeringen påverkar storleken på bankernas reserveringar. Förändringarna i reserveringar ger därefter de förväntade kreditförlusterna.

FI har använt denna metod för att bedöma vilken motståndskraft bankerna har om det uppstår en störning på den kommersiella fastighetsmarknaden. Men denna mikrobaserade stresstestmetod går att tillämpa även på andra delar av bankernas portföljer.

– En fördel med metoden är att den tar hänsyn till den nuvarande kreditrisken i bankernas låneportföljer genom att den utgår från motparternas finansiella ställning, skriver myndigheten.

Författare till rapporten är Ted Aranki, Carl Lönnbark och Viktor Thell, som samtliga arbetar på staben Ekonomisk analys på FI.

Läs hela rapporten här>>

 

Platsannonser

Logga in