Finansinspektionen har studerat 148 000 låntagares konsumtionslån.
Finans

FI ska syna bolåneutmanare i sömmarna

Finansinspektionen (FI) ska "noga följa" bolåneuppstickare" och deras intåg på kreditmarknaden.

Uppdaterad 2018-07-05
Publicerad 2018-07-05

Det skriver FI i promemorian "Förutsättningar för verksamhet med bostadskrediter". Pm:et är en reaktion på de nya aktörer som gett sig in på bolånemarknaden och lanserat bolåneräntor som i regel än bankernas diton.

Ett exempel är Enkla som erbjuder en bolåneränta på 0,95 procent och Stabelo med 1,29 procent. FI pekar dock inte ut några specifika aktörer i sitt PM, utan för ett principellt resonemang om svenska uppstickare generellt.

FI välkomnar ökad konkurrens, men ska samtidigt "noga följa" utvecklingen och se till att de nya aktörerna värnar konsumenterna.

"En ökad konkurrens på bolånemarknaden är i grunden positivt. En sådan utveckling får dock inte ske på bekostnad av de stabilitets- och konsument-intressen som regelverket kring bolånemarknaden är avsett att tillvarata. En väl fungerande bolånemarknad kräver ansvarsfulla aktörer som kommer att finnas där för sina kunder under lång tid framöver", skriver FI.

Myndigheten betonar att nya aktörer på bolånemarknaden ska följa samma konsumentskyddsregler som traditionella aktörer.

Deras finansiering måste också "spegla bolånens förväntade löptid och ta hänsyn till att löptiden kan förlängas vid en nedgång". De bör därför tydligt redogöra för sin kapitaltillgång och likviditet.

"För att säkerställa att nya bolåneaktörer lever upp till övriga krav i konsumentskyddsregelverket bör de exempelvis även förklara hur låntagare informeras om eventuella överlåtelser, på vilket sätt de avser att överlåta lånen till andra aktörer samt hur kreditärenden följs upp efter att lånen har överlåtits. Även hur omsorgsplikten värnas vid överlåtelser av lån behöver beskrivas", konstaterar inspektionen.

Platsannonser