Fonder

FI ska kartlägga konsekvenserna av en utvidgad återköps- och flytträtt

Regeringen har beslutat att ge Finansinspektionen i uppdrag att kartlägga och sammanställa tänkbara konsekvenser av att införa en ovillkorlig rätt till återköp av och överföring av värdet i individuella fond- och depåförsäkringar tecknade före den 1 januari 2006 respektive den 1 juli 2007.

Publicerad 2020-04-17

Regeringens uppdrag till Finansinspektionen är ett led i behandlingen av riksdagens tillkännagivande om att skilja fond- och depåförsäkring från traditionell livförsäkring när det gäller reglerna om återköp och flytt. Det framgår av ett pressmeddelande från regeringen.

Uppdraget innebär att Finansinspektionen ska inhämta ett antal uppgifter från försäkringsföretagen som ska vara underlag för en bedömning av frågan om en utvidgad återköps- och flytträtt. Finansinspektionen ska inte lämna någon rekommendation i frågan.

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in