Finanspolitik

FI redo sänka buffertkrav

Finansinspektionen, med generaldirektör Erik Thedéen, står redo att sänka det kontracykliska buffertkravet. Detta för att bidra till att hålla igång utlåningen och därmed samhällsekonomin.

Uppdaterad 2020-03-11
Publicerad 2020-03-11

"Syftet med buffertkravet är att i goda tider bygga upp bankernas motståndskraft för att bufferten sedan ska kunna användas när det behövs för att upprätthålla bankernas förmåga att ge lån till företag och hushåll. På så sätt motverkas den självförstärkande åtstramning som kan uppstå vid störningar i det finansiella systemet", framhåller myndigheten i ett pressmeddelande.

Platsannonser

Logga in