Annons

Annons

FI positiv till automatiserad rådgivning

FI ser automatiserade tjänster som ett steg i rätt riktning mot en oberoende rådgivningsmarknad.
 

"Det är sannolikt att automatiserade tjänster kommer att spela en allt större roll på finansmarknaden. FI ser en webbaserad marknad med förenklad rådgivning som ett steg i rätt riktning mot en oberoende rådgivningsmarknad som når en bred kundkrets", skriver Fi i en PM om automatiserad rådgivning men betonar samtidigt att det är kundens intressen som ska stå i centrum för utvecklingen.

"Rådgivningsverktyget behöver vara utformat med kundens bästa i åtanke. Rätt utnyttjat kan automatiserade rådgivningsverktyg minska risken för intressekonflikter i rådgivningssituationen. Ett rådgivningsverktyg kan också ge förutsättningar att uppfylla de dokumentationskrav som företaget ska följa", skriver FI i promemorian.

Promemorian är en sammanfattning av FI:s syn på några aspekter inom automatiserad investeringsrådgivning. Enligt FI går utvecklingen av automatiserade finansiella tjänster dock snabbt framåt. FI förbehåller sig därför möjligheten att utveckla sina uppfattningar på området.

Annons

Annons

EU:s europiska tillsynsmyndigheter Eba, Esma och Eiopa publicerade i december 2016 en gemensam rapport om automatiserad rådgivning. Likt FI beskriver i promemorian konstateras det i rapporten att automatiserad rådgivning kan innebära bättre tillgång till investeringsrådgivning, men att det finns risker som behöver hanteras, till exempel risker till följd av fel eller begränsningar i rådgivningsverktygen.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons