Finans

FI positiv till automatiserad rådgivning

FI ser automatiserade tjänster som ett steg i rätt riktning mot en oberoende rådgivningsmarknad.
 

Uppdaterad 2017-01-10
Publicerad 2017-01-10

"Det är sannolikt att automatiserade tjänster kommer att spela en allt större roll på finansmarknaden. FI ser en webbaserad marknad med förenklad rådgivning som ett steg i rätt riktning mot en oberoende rådgivningsmarknad som når en bred kundkrets", skriver Fi i en PM om automatiserad rådgivning men betonar samtidigt att det är kundens intressen som ska stå i centrum för utvecklingen.

"Rådgivningsverktyget behöver vara utformat med kundens bästa i åtanke. Rätt utnyttjat kan automatiserade rådgivningsverktyg minska risken för intressekonflikter i rådgivningssituationen. Ett rådgivningsverktyg kan också ge förutsättningar att uppfylla de dokumentationskrav som företaget ska följa", skriver FI i promemorian.

Promemorian är en sammanfattning av FI:s syn på några aspekter inom automatiserad investeringsrådgivning. Enligt FI går utvecklingen av automatiserade finansiella tjänster dock snabbt framåt. FI förbehåller sig därför möjligheten att utveckla sina uppfattningar på området.

EU:s europiska tillsynsmyndigheter Eba, Esma och Eiopa publicerade i december 2016 en gemensam rapport om automatiserad rådgivning. Likt FI beskriver i promemorian konstateras det i rapporten att automatiserad rådgivning kan innebära bättre tillgång till investeringsrådgivning, men att det finns risker som behöver hanteras, till exempel risker till följd av fel eller begränsningar i rådgivningsverktygen.

Platsannonser