Finansinspektionen, EQT
Foto: TT
Börs

FI öppnar utredning mot EQT 

Finansinspektionen har beslutat att öppna en utredning mot EQT för misstänkta överträdelser av marknadsmissbruksförordningen (Mar) i samband med ett uppskjutet offentliggörande av insiderinformation.

Uppdaterad 2021-09-24
Publicerad 2021-09-24

FI:s hantering av ärendet går därmed in i en ny fas. Det skriver myndigheten på sin hemsida.

Finansinspektionen begärde den 14 september att EQT skulle inkomma med en förklaring av vilka omständigheter som legat till grund för ett uppskjutet offentliggörande av insiderinformation som bolaget anmälde till FI den 7 september, i samband med förändringar av bolagets inlåsningsavtal. EQT har därefter lämnat ett svar till FI.

Efter en inledande analys av bolagets svar har FI fattat beslut om att utreda om EQT överträtt artikel 17 och artikel 18 i Mar.

Det var i början av september som EQT gjorde en helomvändning kring reglerna för delägarnas inlåsningsklausuler. 60 partner sålde därmed 63 miljoner aktier. Hälften av kapitalet dessa investerare får ut ska återinvesteras i EQT:s fonder.

Offentliggörande av insiderinformation regleras i marknadsmissbruksförordningens artikel 17 (Mar). Huvudregeln är att insiderinformation ska offentliggöras så snart som möjligt. I undantagsfall och under vissa förutsättningar kan dock noterade bolag fatta ett beslut om att skjuta upp ett sådant offentliggörande vilket framgår av artikel 17.4 i Mar. Följande kriterier måste då vara uppfyllda: Ett omedelbart offentliggörande skadar sannolikt legitima intressen för bolaget ; det är inte sannolikt att ett uppskjutet offentliggörande vilseleder allmänheten samt att bolaget kan säkerställa att informationen förblir konfidentiell.

Bolaget ska noggrant dokumentera och motivera sitt beslut och underrätta FI om att den offentliggjorda informationen varit föremål för ett uppskjutet offentliggörande. EQT inkom den 7 september med en sådan anmälan till FI. Finansinspektionen kunde med stöd av med lagen om kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning begära att bolaget inkom med en redogörelse kring vilka omständigheter som låg till grund för det uppskjutna offentliggörandet. Vilket nu EQT gjort, men det svar som lämnats in var inte tillräckligt för FI – som nu väljer att gå vidare med sin utredning.

Aktien är ned drygt 6 procent ett par minuter efter FI:s besked.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in