Stig Johansson, fintechansvarig på FI, Näringsminister Mikael Damberg (S), FI:s generaldirektör Erik Thedéen och finansmarknadsminister Per Bolund (MP) invigde på fredagen ett nytt innovationscenter för fintechbranschen.
Fintech

FI öppnar fintech-center: "Vi måste samverka med branschen"

På fredagen invigde regeringen och Finansinspektionen ett innovationscenter för fintech. "Sverige ska vara en plats för ny teknik och regelverk och myndigheter behöver hänga med", sa innovations- och näringsminister Mikael Damberg (S).

Uppdaterad 2018-03-17
Publicerad 2018-03-16

Innovationscentret ska husera på FI:s kontor på Brunnsgatan 3, ett stenkast från Stureplan i Stockholm. Det ska främst fungera som en brygga mellan fintechsektorn och myndigheten.

Mycket branschfolk hade samlats i FI:s konferensavdelning – däribland Klarnas vd Sebastian Siemiatkowski – när centret invigdes på fredagen av: 

Finansmarknadsminister Per Bolund (MP), närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) och inspektionens generaldirektör Erik Thedéen.

– Sverige är världens näst mest innovativa land efter Singapore. Vi vill vara platsen på jorden där man testar ny teknik och då måste regelverk och myndigheter hänga med. Enda sättet att göra det på är genom samverkan, sa Mikael Damberg (S).

Per Bolund höll med.

– När jag träffar nystartade företag så är det tydligt att de ställs inför en rad utmaningar. De ska hitta kunder, finansiering och medarbetare. Det sista de villa hålla på med är att tröska regleringar med en myndighet. Ett innovationscenter är lösningen på det, menade finansmarknadsminister Per Bolund.

– Vi kan vägleda de här företagen i djungeln av regleringar i en svensk och internationell kontext. Men [FI] kommer aldrig bli någon konsultverksamhet, tillade Erik Thedéen.

Realtid: Hur stor budget får innovationscentret? 

– Vi har fått mer pengar av Finansdepartementet senaste åren. I dag är vi 500 anställda, jämfört med 200 för två år sedan. Tanken med centret är att det inte ska bli någon ö, även om vi har en hård kärna som nu bland annat jobbar upp hemsidan. Men centret ska genomsyra hela verksamheten där alla medarbetare involveras, sa Erik Thedéen som alltså inte ville uppge någon konkret budgetsiffra.

FI har även skapat hemsidan fi.se/innovation som blir den huvudsakliga kommunikationskanalen till branschen. Sajten ska bland annat lotsa vidare fintechföretag till lämplig kompetens på myndigheten och presentera information om nya fintech-regleringar.

Det inte finns inte någon enskild fyskisk mötesplats för centret. Satsningen "ska istället genomsyra hela myndigheten", enligt Thedéen.

Han var dock tydlig med att det inte är någon konsultverksamhet. Myndigheten ska i alla lägen värna konsumentskyddet, finansiell stabilitet och en välfungerande finansmarknad – men aldrig att gynna någon enskild part, betonade han.

– Det finns alltid risk för "fula fiskar". Det är viktigt att vi hittar dem snabbt så att inte konsumenter och finansstabiliteten hotas. Vi vill inte ha en situation där skandaler avlöser varandra. Sådant medför också tuffare krav och fler regleringar för branschen, sa Thedéen som också hoppas att FI i samverkan med branschen ska utveckla gemensamma standarder för sektorn. 

Per Bolund berättade vidare att inspiration till centret har hämtats från fintech-pionjärer som Malaysia och Singapore.

Realtid: Singapore har även en nationell fintech-agenda. Tittar den svenska regeringen på en liknande satsning?

– Inte i nuläget. Ramverk och regler riskerar att exkludera delar av sektorn. Men är det positivt för branschen och den vill ha ett samlat dokument så är det klart att vi vill göra det. Men jag har inte hört att det är där skon klämmer, svarade Per Bolund.

Realtid.se har tidigare berättat att bland annat Handelsforskaren Michal Gromek och Henrik Rosvall, vd och medgrundare av sparappen Dreams, efterfrågar just en sådan satsning i Sverige.

Bolund lyfte istället fram den relativt nystartade branschorganisationen Swefintech – som en viktig aktör dit Finansdepartementet kan vända sig till för insikter och vägledning. 

– Även EU-kommissionen har kommit att intressera sig allt mer för fintech och släppte i början på mars en rapport i ämnet. Men jag tror att vi kan komma ännu längre där för att få välanpassade regleringar [på EU-nivå], sa Bolund som tillade att regeringen på måndag även tar emot en ny offentlig utredning om crowdfunding.

Han talade också om de historiska drivkrafterna bakom dagens fintech-vågen. Han pekade hem-pc-reform som subventionerade pc-datorer i slutet av 90-talet – samt den kraftiga bredbandsutbyggnaden som viktigt. 

Erik Thedéen tog ett bredare perspektiv.

– Bakom framgångarna ligger högt teknikkunnande, tydliga lagar, en välfungerande rättsstat och stabil ekonomi, sa han.

Mikael Damberg var mer ödmjuk och varnade för "storsvenska" tendenser. Han betonade vikten av att ha nära relationer med "riktigt vassa" fintechhubbar som Singapore, London och Malaysia. Ett relationsskapande han beskrev som "innovations-diplomati".

Den snabba tech- och digitaliseringsutvecklingen kräver även kompetensutveckling på svenska myndigheter, företag och organisationer. 

– Åtta av tio svenskar tycker till exempel att det är kul med robotar, medan åtta av tio amerikaner är rädda för dem. Jag är mer rädd för gammal teknik som inte skapar jobb. Men skiftet skapar osäkerhet. Människor måste känna sig trygga, annars tappar Sverige momentum i förändringstakten, sa Damberg.

Erik Thedéen höll med och menar att detta även gäller finansbranschen.

– Fintech handlar inte längre om bara några appar. Det sker nu en digitalisering av hela finansmarknaden. Det är en strukturomvandling med både möjligheter och risker.

Platsannonser

Logga in