Finans Nyhet

FI om insiderkritiken: ”Inte vårt ansvar”

Publicerad

”Jag tycker inte att FI har något ansvar för att säkra rutinerna kring insiderrelaterad information hos landets advokatbyråer”. Det säger Jonatan Holst, presschef på Finansinspektionen.

Han hävdar att detta snarare ligger på Advokatsamfundets bord. Han poängterar också att om det är några som borde veta hur man ska handskas förebyggande med insiderrelaterad information så är det just advokatbyråer:

– Byråerna säljer den här typen av tjänster och där tycker jag att man kan förvänta sig att de vet vilka lagar och regler som gäller, säger Jonatan Holst.

Realtid.se kunde igår berätta att PwC:s specialist vid juristenheten tillika insiderexperten, Sigurd Elofsson, är skarpt kritisk till att Finansinspektionen inte har gett ut några föreskrifter kring hur man bör arbeta förebyggande med insiderbrott.

Annons

Ett problem i sammanhanget är att många är bra på att föra in i sina loggböcker vem som har tillgång till insiderrelaterad information, men inte hur och varför man har detta, enligt Sigurd Elofsson.

Hur ser du på detta?

– En del av problemet kan säkert ligga hos börsbolagens loggböcker, men jag är inte säker på att föreskrifter är rätt väg att gå då behoven ofta ser så olika ut, säger Jonatan Holst.

Annons

Han menar att det därför är är svårt hitta en universallösning, det vill säga något som passar alla.

Han pekar också på att Finansinspektionen driver ett aktivt arbete för att vägleda bolag där man bland annat utbildar styrelseledamöter och för en dialog med börsbolagen om hur lagarna egentligen ser ut samt hur man bör förhålla sig till dem.

Jonatan Holst berättar också att Finansinspektionen är i full färd med att utforma ett vägledningsdokument som alla ska kunna dra nytta av. Men i dagsläget kan han inte säga när det blir klart.

Annons

Viss del av kritiken köper han ändå:

– Vi kan säkerligen bli bättre på att arbeta förebyggande kring insiderrelaterad information i Sverige, men det gäller inte bara FI, utan även åklagare, polis, myndigheter och inte minst börsbolagen själva, säger Jonatan Holst.

Realtid.se har utan framgång sökt Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

Annons