Konjunktur

FI: Ökad risk inom kommersiella fastigheter, lägre för bostäder

Risken för stora prisfall för kommersiella fastigheter har ökat de senaste åren, minskat för bostäder. På de finansiella marknaderna är risken för stora prisfall fortsatt förhöjd, säger Henrik Braconier, chefsekonom på Finansinspektionen (FI) till Realtid efter presentationen av FI:s halvårsvisa stabilitetsrapport som publicerades på tisdagen.

 

Publicerad 2019-05-29

FI skriver i sin stabilitetsrapport att risken för omfattande prisfall på de finansiella marknaderna är “förhöjd”. Det har den varit under de senaste tre till fyra åren, säger Henrik Braconier. Det hänger ihop med god ekonomisk tillväxt i Sverige, exceptionellt låga räntor vilket lett till en miljö som gynnat risktagande och förhöjda risker på de finansiella marknaderna, enligt Braconier.

– Många tillgångspriser har pressats upp till nivåer som är höga jämfört med vad vi sett historiskt. Det innebär inte att de med säkerhet kommer att falla eller, i den mån de kommer falla, att det kommer ske det kommande kvartalet eller året.

Det finns risker för en dämpning av tillgångspriserna, som till exempel vid en kris eller mer normaliserade räntor. En finansiell kris kan exempelvis komma från utökade handelskrig eller från en sårbar europeisk banksektor.

 

Han säger att medan det finns många saker kan påverka Sveriges ekonomi och det finansiella system som FI inte vi kan styra över så ska det finansiella systemet vara så motståndskraftigt att det fortfarande går att exempelvis fortsätta att betala, låna och spara.

Även på bostadsmarknaden ser FI en förhöjd risk, även om den minskat under senare tid.

– På bostadsmarknaden har vi sett en viss korrektion de senaste åren. Riskerna är fortsatt förhöjda, men de är mindre förhöjda än de var för två till tre år sedan. För två år sedan föll priserna med sju till åtta procent och sedan dess har de legat stilla. 

För kommersiella fastigheter har riskerna däremot ökat de senaste åren.

– Priserna har stigit väldigt snabbt för kommersiella fastigheter under de senaste fyra åren och vi ser också att många kommersiella fastighetsbolag är mer skuldsatta nu. Medan det gått lite åt rätt håll på bostadssidan har det gått åt fel håll för kommersiella fastigheter.

Braconier säger att förhöjd risk för stora prisfall på de finansiella marknaderna inte är något svenskt fenomen mot bakgrund av god tillväxt och låga räntor för stora delar av västvärlden och motsvarande tillsynsmyndigheter i Europa har ögonen på förhöjda risker.

Platsannonser