Finans

FI och Riksgälden kritiserar EU-kommissionens förslag

FI och Riksgälden anser att EU-kommissionens förslag kring utformningen av bankkraven  är övervägande negativ ur ett svenskt perspektiv.

Publicerad 2017-05-02

FI och Riksgälden anser att svenska bankkrav för finansiell stabilitet bör värnas. Det skriver myndigheterna i en gemensam rapport. Vidare skriver FI och Riksgälden att de svenska regelverken för kapitaltäckning och krishantering är väl utformade för att minska risken för finansiella kriser coh säkerställa en effektiv hantering om en kris ändå skulle uppstå.

Myndigheterna granskar även de förslag som EU-kommissionen presenterat och som kan komma att ge väsentligt ändrade förutsättningar för den nationella utformningen av dessa krav. "FI och Riksgälden visar i rapporten att den samlade samhällsekonomiska effekten av förslagen till övervägande del är negativ ur ett svenskt perspektiv", skriver myndigheterna i ett pressmeddelande.

– Vi har ett gemensamt ansvar för att förebygga och hantera kriser. Rapporten visar att Sverige har ett väl fungerande regelverk som minskar risken för finansiella kriser, säger Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen och riksgäldsdirektören Hans Lindblad.

"De svenska kraven är högre än de som minst krävs enligt EU-regelverket. Att kraven är högre motiveras bland annat av att Sverige har en stor banksektor med starka kopplingar bankerna emellan och ett stort beroende av marknadsfinansiering", framgår det av pressmeddelandet.

Myndigheterna skriver att det därför är viktigt att den flexibilitet som finns i regelveken för myndigheterna bevaras så att nationella förutsättningar kan återspeglas i kraven. "Denna aspekt är viktig att beakta i de pågående EU-förhandlingarna om ändringar i regelverken om kapital- och MREL-krav".

Platsannonser