Finansinspektionens chefsekonom Henrik Braconier (t.v.) och dess generaldirektör Erik Thedéen (t.h.) | Foto: Gustav Peldán Carlsson
Finansinspektionens chefsekonom Henrik Braconier (t.v.) och dess generaldirektör Erik Thedéen (t.h.) | Foto: Gustav Peldán Carlsson
Bank

FI: Nordeas filialisering ökar stabiliteten

Myndigheten ser fördelar snarare än risker när verksamheten omstruktureras. "Kommer att vara lättare att lösa upp banken ifall det värsta skulle hända", säger Henrik Braconier, chefsekonom på FI.

Uppdaterad 2016-05-26
Publicerad 2016-05-26

Finansinspektionen bedömer att Nordeas planerade omstrukturering – som innebär att de nordiska dotterbankerna görs till filialer och att verksamheten i större utsträckning centreras till Sverige – kommer att öka den finansiella stabiliteten i den svenska ekonomin.

Detta trots att kritiker tidigare har uttryckt en oro över att en alltför stor del av bördan överförs till den svenska ekonomin i händelse av en finansiell kris.

– Vi ser inte några större stabilitetsrisker kopplade till en förändring av Nordeas struktur, utan snarare fördelar, säger Henrik Braconier, chefsekonom på FI, vid en presskonferens i anslutning till presentationen av FI:s senaste stabilitetsrapport.

Utöver de fördelar med omstruktureringen som tidigare har lyfts upp – det vill säga en effektivare styrning och ökad motståndskraft – menar Braconier att krishanteringen underlättas i händelse av en finanskris, samt att Nordea också får en bättre tillgång till kapital och likviditet.

– Genom att Nordea får en enklare och tydligare struktur så kommer det att vara lättare för banken att använda kapital och likviditet som nu ligger i olika delar av banken i olika länder. Och det kommer att vara lite lättare att lösa upp banken ifall det värsta skulle hända, säger han.

Omstruktureringen är dock inte odelat positiv, utan FI ser "vissa övergångsrisker när man genomför omställningen".

Henrik Braconier nämner även de risker som det innebär att ha ett stort och sammanlänkat banksystem.

– Ett stort banksystem innebär risker för samhällsekonomin och eventuellt skattebetalarna. Och det är därför vi har jobbat hårt för att ställa tuffa krav på bankerna, både när det gäller kapitalkrav och när det gäller likviditetskrav, säger han.

Sveriges banksystem är bland de största i Europa i förhållande till inhemsk BNP, och Nordeas andel av systemet är den enskilt största då den utgör närmare hälften av den totala storleken.

Banken har idag tillgångar på 6.000 miljarder kronor, vilket kan jämföras med Sveriges BNP på knappt 4.000 miljarder.

Finansinspektionen har öppnat för att införa ett särskilt kapitalbaskrav för Nordea under övergångsfasen ifall omstruktureringen blir verklighet.

Den 17 maj biföll Finansinpektionen Nordeas ansökan om att strukturera om verksamheten. Nästa steg i processen är att bolagsverket i Finland, finansdepartementet i Norge samt närings- och tillväxtdepartementet i Danmark tar ställning i frågan.

Det är Finansinspektionen som idag har huvudansvaret för tillsynen av Nordeakoncernen, ett ansvar som skulle utökas än mer vid en omstrukturering.

Platsannonser

Logga in