Bank

FI kräver Brexit-plan av bankerna

Myndigheten vill se beredskapsplaner och tillräckling kapitalisering och likviditet inför folkomröstningen om tre veckor.

Uppdaterad 2016-06-03
Publicerad 2016-06-03

Finansinspektionen vill att de fyra svenska storbankerna upprättar handlingsplaner som visar upp hur de ska hantera volatiliteten och marknadschockerna en potentiell Brexit kan leda till. 

Det säger Uldis Cerps, ansvarig för banktillsynen på FI till nyhetsbyrån Bloomberg och uppger att Brexit har varit på toppen av agendan för myndigheten.

– Vi har nära kontakt med bankerna och andra reglerade bolag som är väsentliga för att den svenska infrastrukturen fungerar och vi försöker se till att de har handlingsplaner för båda utfallen samt att de är tillräckligt kapitaliserade och likvida inför midsommaromröstningen.

Brexit har redan bidragit till stor marknadsvolatilitet och lett till att pundet tagit stryk. En Bloomberg-undersökning visar dock att ett EU-utträde för Storbritannien fortfarande är osannolik men risken gör att bankerna måste planera för samtliga utfall.

Uldis Cerps säger till nyhetsbyrån att FI har regelbundna riskmöten med bankerna varje kvartal och att det hittills verkar som att Sveriges finansmarknad är tillräckligt likvid för att hantera turbulensen om det skulle komma.

Moody's Investors Service har varnat att Brexit-risken kan slå hårt mot Handelsbanken, den nordiska bank som har de största tillväxtambitionerna i Storbritannien.

I september skrev Realtid med hänvisning till Daily Telegraph att Handelsbanken seglat upp som en utmanare i Storbritannien. I dag har banken öppnat 206 lokalkontor i landet. Storleken på verksamheten har fördubblats på bara tre år, utan en central marknadsföringsavdelning.

 

Platsannonser

Logga in