Politik

”FI har fått ett helt annat regelverk sedan jag tillträdde”

Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) vill att bankerna och myndigheterna ska samarbeta mer för att komma åt problemen med penningtvätt och terrorfinansiering. Samtidigt ser han stora förbättringar.

Uppdaterad 2019-12-13
Publicerad 2019-12-13

Skandalerna under 2019 som rör misstankar om penningtvätt för Swedbank och SEB handlar om fall många år tillbaka i tiden. Sedan dess säger många experter att såväl bankerna som myndigheterna har blivit betydligt bättre. Finansmarknadsminister Per Bolund håller med.

– Det är glädjande att alla aktörer har skärpt upp sin verksamhet säger Per Bolund till Realtid.

Han pekar på att såväl myndigheter som banker har lagt ned mer resurser på regelefterlevnad och anställt mer personal. 

– Där hoppas jag att rutinerna förbättras också. En temperaturmätare blir de rapporter som kommer till finanspolisen och Finansinspektionens granskningar.

Regeringen har lagt en proposition till riksdagen om att förbättra återkopplingen mellan finanspolisen och bankerna. Tanken är att finanspolisen ska tala om för bankerna vilka mönster de ser vid sina genomgångar.

Ska det här ske regelbundet i strukturerad form?
– Det är finanspolisens uppgift att bedöma hur de på bästa sätt ska återkoppla. Det här är en del i ett större omtag som vi gör, säger Per Bolund.

Han hänvisar till en utredning som startade i november och ska vara klar den sista december 2020. 

– Den ska mer på djupet titta på hela systemet kring penningtvätt, myndigheternas resurser och förmågan att bedriva tillsyn, bankernas och finanspolisens förutsättningar med mera. 

Det har förts fram kritik mot att bankerna tvingas agera som en egen polis. Vad säger du om det?
– Det känns mest naturligt att det ligger hos bankerna eftersom de har den dagliga kontakten med kunderna. De har bäst förmåga att fånga upp signaler om något inte står rätt till. Det finns diskussioner om att man ska undersöka metoder utvecklade i andra länder. Ett exempel är Storbritannien där tillsynsmyndigheter tillsammans med privata aktörer tittar på hur man kan hitta mönster. Det ska utredningen titta närmare på.

Finansinspektionen har fått kritik för att vara för flat i sina granskningar av bankerna. Vad säger du om det?
– Vi har kontinuerligt skjutit till pengar till Finansinspektionen och de har också fått ett helt annat regelverk att arbeta med sedan jag tillträdde. 

Per Bolund hänvisar till de höjda sanktionsavgifterna. Nu är maxbeloppet 10 procent av koncernens omsättning.

– Det kan handla om miljardbelopp för bankerna. Tidigare var det max 50 miljoner kronor, i princip portopengar för bankerna.

– Det finns inte en brist i att ta i med hårdhandskarna. Men det ska vara rättssäkert och befogat.

Platsannonser