Per Bolund Foto: Miljöpartiet de gröna
Finansmarknadsminister Per Bolund (MP). Foto: Miljöpartiet de gröna
Fintech

FI gör fintech-utredning

Finansinspektionen (FI) ska undersöka huruvida sektorn behöver regleras hårdare.

Uppdaterad 2017-03-10
Publicerad 2017-03-10

Regeringen har gett FI i uppdrag att utreda den snabbt växande fintech-sektorn i Sverige, enligt ett pressmeddelande.

"Finansinspektionen ska utreda hur myndigheten kan möta de frågeställningar och behov som kan uppkomma när finansiella företag erbjuder nya innovativa tjänster", skriver regeringen.

Uppdraget till FI är också ett led i regeringens arbete att stärka svensk konkurrens- och innovationskraft. Ett nytt innovationsråd har inrättats för att arbeta med de frågorna. Rådet har pekat på "vikten av att offentliga processer, regelverk och policys bidrar till att skapa förutsättningar för utveckling av innovativa idéer", vilket utredningen tar avstamp i.

Led i satsning

Regeringen skriver att den generellt set positivt på fintech-utvecklingen, "eftersom innovation är till nytta för såväl företag som konsumenter av finansiella tjänster".

– Vi vill underlätta för nya aktörer att starta, växa och verka inom Fintech-sektorn, säger finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund (MP).

Inte anpassat till regelverk

Men myndigheternas regelverk och processer är inte alltid anpassade till den snabba utvecklingen, menar regeringen.

"Detta kan medföra svårigheter för innovativa företags verksamhet. I vissa länder har dialogen mellan myndigheter och fintech-bolag ökat. Syftet är att ge stöd och råd till företag i frågor som exempelvis rör regelverk och tillståndsplikt, ett konkret exempel är så kallade regulatory sandboxes där utvalda företag tillåts pröva affärsidéer under ett lättare regelverk", skriver regeringen.

Tech-labb i Riga

Realtid.se skrev i veckan om Accentures nya tech-labb i Riga där startups och ingenjörer kan samarbeta och testköra nya tjänster och åstadkomma snabb produktuveckling.

FI gör utredningen tillsammans med Verket för innovationssystem (Vinnova) och den ska redovisas senast den 1 december 2017.

Bolund i London

Per Bolund besöker i dag i London, vilket Realtid.se rapporterat om. Han har sällskap av representanter från Stockholms Handelskammare, Nasdaq och EQT.

Delegationen träffar flera brittiska fintechbolag och besöker inkubatorn Level 39, Citibank samt Financial Conduct Authority – den brittiska motsvarigheten till Finansinspektionen.

– Det blir intressant att ta del av deras erfarenheter som inspiration för vårt fortsätta arbete för att minska hindren och säkerställa en fortsatt stark utveckling, säger Per Bolund i en kommentar.

Platsannonser

Logga in