Försäkring

FI: Försäkringsföretagen måste säkerställa distribution av lämpliga livförsäkringsprodukter

En majoritet av de 20 livförsäkringsföretag som FI har analyserat förlitar sig främst på externa distributionskanaler, vilket kan försvåra kontrollen av distributionen.

Publicerad 2020-10-22

Cirka 80 procent av livsförsäkringsdistributionen sker genom externa distributörer, varav största delen utgörs av försäkringsförmedlare och kreditinstitut. I och med den stora delen av distributionen som sker via externa distributörer är det viktigt att försäkringsföretagen tar sitt ansvar för att välja lämpliga distributionskanaler, skriver Finansinpektionen, FI, i en fördjupad analys av försäkringsdistribution som myndigheten genomfört i syfte att få en grund för riskbedömning.

– Risken att en kund blir rekommenderad de produkter som ger störst intjäning för distributören snarare än vad som är bäst för kunden finns både i distribution som utförs av försäkringsföretag utan mellanhänder och i extern distribution. Ur ett försäkringsföretags perspektiv ökar dock risken att produkter distribueras utanför den definierade målmarknaden när distributionen sker med hjälp av externa distributörer, eftersom det sannolikt är lättare att kontrollera den distribution som utförs internt, skriver FI i rapporten. 

FI planerar att genomföra undersökningar av hur företagen tillämpar reglerna om godkännande och styrning av försäkringsprodukter under 2020 och 2021. 

Platsannonser

Logga in