Per Håkansson, chefsjurist på FI.

FI: Finns ingen grund för ett skadestånd

Mats Qviberg menar att HQ-domen bevisar att Finansinspektionen (FI) drog in HQ Banks tillstånd på felaktiga grunder – och ska därför stämma myndigheten på flera miljarder. Men FI:s chefsjurist hävdar att domen inte prövar de viktigaste argumenten i inspektionens bedömning från 2010.

Uppdaterad 2016-07-13
Publicerad 2016-07-11

På måndagen kunde Realtid.se avslöja att Mats Qviberg, efter sommaren, ska kräva ett skadestånd från FI på "flera miljarder".

Han anklagar myndigheten för att ha dragit in HQ Banks tillstånd på felaktiga grunder i augusti 2010 – och menar att innehållet i den friande HQ-domen bevisar det. 

FI:s chefsjurist Per Håkansson tycks ta stämningen med ro när Realtid.se når honom.

– Det får han naturligtvis göra. Det är hans självklara rättighet. Vi har dock inte så mycket kommenterar till det där nu. Men vi bedömer inte att det finns någon grund för ett skadestånd, säger Per Håkansson till Realtid.se.

Qviberg: Åtalet byggde på FI:s underlag

Som Realtid.se tidigare rapporterat om menar Mats Qviberg och hans advokater att Ekobrottsmyndighetens HQ-åklagare Martin Tidén, nästan uteslutande, byggde sitt åtal på det underlag FI utgick från för att återkalla banktillståndet.

Men eftersom de samtliga åtalade i HQ-målet friades från anklagelserna om bland annat grovt svindleri var FI:s beslut oriktigt, anser Qviberg.

FI håller inte med om den beskrivningen och förnekar att åtalet i huvudsak baserades på myndighetens material.

– Domen är noga knuten till det åklagaren gjort som gärningspåståenden. Den handlar inte om de centrala frågorna som [FI] hade till grund för sitt återkallninngsbeslut. Så därför finns det inte utifrån tingsrättens dom någon anledning att omvärdera vårt beslut, säger Per Håkansson.

Prövade inte frågan om felvärdering

Han menar att tillståndet främst drogs in mot bakgrund av bedömningen att HQ Banks tradingportfölj var felvärderad.

Det är korrekt att EBM-åklagaren Martin Tidén i brottmålet inte prövade huruvida tradingportföljen var felvärderad. Den frågan ska istället avhandlas under civilmålet som startar i november där HQ AB, som företräder 17.000 aktieägare, stämmer Qviberg och de andra på totalt fem miljarder kronor inklusive ränta.

EBM-åklagarens huvudlinje var istället att HQ Bank inte följde redovisningsregelverket IAS 39.

Samtidigt skrev FI i sitt återkallningsbeslut från 2010 att HQ Banks "finansiella ställning redovisats felaktigt". Det framgår också av HQ-domen, på sidan 26, att bristerna i redovsiningen "var en av anledningarna till att Finansinspektionen återkallade" tillståndet.

Enligt domen anser FI dessutom att HQ Bank inte tillämpade de internationella redovisningsreglerna IAS 39 på ett korrekt sätt – med följden att banken redovisade ett för högt resultat. "Dessa uppgifter har varit vilseledande, därav åtalen för grovt svindleri", menade åklagaren.

Felaktig analys av IAS 39?

Men det höll inte tingsrätten med om och friade de tilltalade. Och på måndagen meddelade åklagaren att han inte kommer att överklaga domen.

Enligt Qviberg och hans adokvater är det därför uppenbart att både FI och EBM gjorde en felaktig analys av regelverket IAS 39. De undersökte därmed inte heller den faktiska värderingssituationen tillräckligt noga när tillståndet drogs in 2010 och när åtal väcktes 2015.

Per Håkansson avböjer att kommentera uppgifterna i domen och Qvibergs slutsats – med hänvisning till att han inte kan åtalet tillräckligt väl. Han har därför inga "ytterligare kommenterar när det gäller tingsrättens beslut för tillfället".

– Jag vill inte uttala mig om vad åklagaren grundade sitt åtal på jag har inte satt mig in särskilt mycket i det. Det är ju en brottmål och det sysslar inte vi med, utan åklagaren tar fram det underlag åklagaren behöver, säger han.

Snävt åtal

FI:s presschef Annika Zervens skriver dock i ett mejl till Realtid.se att det finns "omständigheter som inte prövats alls av tingsrätten, till exempel brister rörande bankens risktagande, hur kapitalkraven uppfyllts och bankens interna styrning och kontroll".

Liksom Håkansson betonar hon också att åklagaren inte heller drev linjen att tradingportföljen varit felvärderad. Det var dock den viktigaste komponenten i FI:s bedömning.

Även HQ AB ska i höst delvis att fokusera på tradingportföljen som de också menar var felvärderad. Bolagets ordförande Christer Sandberg konstaterade den 21 juni att den friande HQ-domen inte innebär några "som helst konsekvenser" för civilmålet eftersom "bolagets talan" bygger "på helt andra grunder än de som åklagaren" valde i brottmålet.

Men Mats Qvibergs rådgivare och nära vän Christer Ager-Hanssen menar att Qviberg kommer kunna motbevisa både myndigheten och HQ AB även i den delen.

– Vi har massa andra dokument som vi på grund av brottmålet nu kan använda mot Finansinspektionen, men som vi inte använt under tingsrättsprocessen. Men genom förundersökningen har vi fått stor insyn i till exempel mejl och internkommunikation mellan Ekobrottsmyndigheten och Finansinspektionen, hävdar Christer Ager-Hanssen och fortsätter:

– När det gäller civilmålet är vi inte det minsta oroliga. [HQ AB] är helt fel ute och det kommer vi att kunna bevisa.

Stämning lämnas till JK

Nu återstår det att se om Mats Qviberg formellt inkommer med en skadeståndsansökan efter sommaren. Om han vill stämma FI i Sverige ska den i så fall lämnas till justitiekanslern (JK). JK för statens talan i sådana här fall och tar ställning till om det finns fog för att bevilja skadestånd.

– FI kommer med stor sannolikhet av JK bli tillfrågat om vad vi tycker om saken, säger Per Håkansson.

Hur många gånger har stämningar riktats mot FI?
– En handfull gånger de senaste 5-10 åren, men inte i något fall har JK godkänt något skadeståndsanspråk mot myndigheten. Men om JK nekar skadestånd kan den som sökande ta stämningen vidare till tingsrätten för att inleda en process där.

Qviberg har dock flaggat för att han kan välja att stämma FI genom Londons domstolsväsende. Myndigheten har i dagsläget inget svar på hur den ska hantera en eventuell stämning utomlands, utan hänvisar till JK.

Platsannonser