Bank

FI drar tillbaka sanktion mot Landshypotek Bank

Finansinspektionen avskriver ärendet om en av Landshypotek Banks värderingsmetoder för fastigheter. Banken hade överklagat beslutet om ett föreläggande till förvaltningsrätten. Nu har ärendet avskrivits hos FI efter att banken justerat värderingsmetoden, och överklagandet har dragits tillbaka.

Publicerad 2018-02-15

Det var i juni 2017 som Finansinspektionen beslutade om ett föreläggande för Landshypotek Bank om att göra rättelse avseende användningen av en av bankens metoder för att fastställa marknadsvärdet på fastigheter som inte är avsedda för bostadsändamål. 

Landshypotek Bank överklagade beslutet till förvaltningsrätten som inhiberade beslutet. Banken har hela tiden hävdat att den aktuella metoden uppfyller kraven för individuella värderingar.

“Vid sidan av rättsprocessen har banken och myndigheten fortsatt dialogen under vintern. Landshypotek Bank arbetar ständigt för att förbättra sin värderingsprocess och med det också inhämta mer information och beakta fler informationskällor i värderingsprocessen”, skriver banken i ett pressmeddelande.

Finansinspektionen bedömer att de justeringar som banken kommer att vidta i värderingsprocessen sammantaget utgör sådana nya omständigheter som förändrar förutsättningarna för myndighetens föreläggande. Föreläggandet upphävs därför och ärendet avskrivs från vidare handläggning.

– Efter den här dialogen har vi nu klara och långsiktiga förutsättningar för att utveckla banken, stärkta i vårt sätt att arbeta och samtidigt utmanade i att fortsätta förbättra värderingsprocessen. Utfallet ger oss en bra grund för att fortsätta stärka vår konkurrenskraft på marknaden och göra oss allt bättre och tryggare som bank för svenska jord- och skogsbrukare, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, tf vd på Landshypotek Bank, i en kommentar till Finansinspektionens beslut.

Platsannonser