Finans

FI: Dämpad återhämtning kan försämra finansiell stabilitet

En ökad smittspridning av coronaviruset kommer dämpa återhämtningen i europeiska ekonomier, och kan i förlängningen påverka den finansiella stabiliteten, skriver Finansinspektionen (FI) i årets andra stabilitetsrapport som publiceras i dag.

Publicerad 2020-11-25

Coronapandemin har medfört en djup ekonomisk nedgång i många länder, även om en viss återhämtning inleddes under sommaren. Omfattande stödåtgärder under krisen har dämpat de ekonomiska konsekvenserna och minskat oron på de finansiella marknaderna, skriver FI i stabilitetsrapporten.

Under hösten har smittspridningen ökat på nytt och flera länder har infört nya restriktioner, vilket kommer att dämpa återhämtningen

– Det kan förstärka sårbarheter i form av svaga ekonomier, statsfinanser och banksystem i Europa, och i förlängningen påverka den finansiella stabiliteten. Sveriges situation är ur denna synvinkel mer gynnsam, men samtidigt är den svenska ekonomin och det finansiella systemet nära sammankopplat med övriga Europa, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen i en skriftlig kommentar.

FI skriver att vidtagna stödåtgärder har varit nödvändiga. Åtgärderna behöver dock i möjligaste mån anpassas för att inte bygga upp alltför stora sårbarheter inför framtiden i form av ökat risktagande och stigande skuldsättning.

Risken för växande sårbarheter finns i finansiella företag och marknader, men även bland hushåll och icke-finansiella företag där de låga räntorna uppmuntrar till att låna mer. Liksom tidigare utgör hushållens stora skulder en risk för svensk ekonomi, och skulderna fortsätter att växa snabbare än inkomsterna. Utlåningen till den kommersiella fastighetssektorn var stor redan före krisen, och sektorn är sårbar för en långvarig ekonomisk nedgång. Det kan i sin tur påverka bankerna.

– De kapitalpåslag för utlåningen till den kommersiella fastighetssektorn som FI tidigare beslutat är därför en långsiktigt viktig åtgärd, säger Erik Thedéen.

Platsannonser

Logga in