FinansNyhet

FI befarar stabilitetsrisker

Erik Thedéen, Finansinspektionen Foto: TTErik Thedéen, Finansinspektionen Foto: TT
Foto: TT
Publicerad

Stödåtgärder kan de bidra till ökade stabilitetsrisker på sikt, skriver Finansinspektionen (FI) i årets första stabilitetsrapport.

Realtid.se

– Omfattande stödåtgärder har varit nödvändiga för att dämpa de ekonomiska konsekvenserna av pandemin och för att påskynda återhämtningen. Samtidigt kan åtgärderna bidra till ökade stabilitetsrisker, exempelvis genom att låga riskpremier medför ett allt högre risktagande och stigande skulder, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen i en skriftlig kommentar.

FI konstaterar att sårbarheter kopplade till hushållens skulder är fortsatt höga. Bostadspriserna stiger snabbt, och hushållens bolån ökar snabbare i dag än före krisen. Även bland icke-finansiella företag har skulderna ökat under krisen, samtidigt som deras intäkter har minskat. Det gör dem mer sårbara framöver, skriver FI i rapporten.

Därför tycker myndigheten att den mycket expansiva ekonomiska politiken gradvis ska normaliseras. FI vill framför allt se åtgärder som riskerar att leda till ökat risktagande på tillgångsmarknaderna.

Annons

För FI:s del innebär det att gradvis återuppbygga motståndskraften i det finansiella systemet. I närtid handlar det om att pausen i amorteringskravet avslutas som planerat och att det kontracykliska buffertvärdet kommer höjas steg för steg. Dessutom ska FI fortsätta att jobba för att stärka företagsobligations- och fondmarknadens motståndskraft.

– Som en del i FI:s färdplan för att stärka företagsobligationsmarknaden behöver fondbolagen bli bättre på att hantera likviditetsrisker, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen.

Annons