Finans

FI återupptar publicering av fondinnehav

Från den 1 mars 2020 kommer Finansinspektionen, FI, att åter publicera värdepappersfonders innehav.

Publicerad 2019-10-16

Den första publiceringen kommer att omfatta värdepappersfondernas innehav det fjärde kvartalet 2019. Uppgifterna kommer att publiceras kvartalsvis med två månaders fördröjning. Det skriver Finansinspektionen på sin hemsida.

Även äldre uppgifter – från det fjärde kvartalet 2018 och framåt, när inrapporteringen började göras i det nuvarande tekniska formatet – kommer att finnas tillgängliga på myndighetens hemsida.

Fondbolag är skyldiga att rapportera innehav och viss ytterligare information om sina värdepappersfonder till FI kvartalsvis.

Delar av dessa uppgifterna publicerades tidigare på FI:s webbplats, men FI upphörde under 2017 med denna publicering, bland annat på grund av att det tekniska formatet inte var tillförlitligt. Sedan det fjärde kvartalet 2018 rapporterar fondbolagen i ett nytt tekniskt format vilket gör att FI kan återuppta publiceringen av fondinnehav. Specialfonders innehav kommer inte att publiceras.

Platsannonser