Finans

FI återkallar Monark Finans tillstånd

Monark Finans, tidigare 24Money Payments, förlorar tillståndet att ge ut elektroniska pengar, efter beslut från Finansinspektionen.

Publicerad 2018-05-23

FI återkallar Monark Finans, tidigare 24Money Payments, tillstånd att ge ut elektroniska pengar, enligt ett pressmeddelande.

FI skriver i beslutet att man undersökt bolaget och att granskningen först inriktade sig i huvudsak på intern styrning och kontroll, uppfyllande av kapitalkrav, skydd av kunders medel som tagits emot i utbyte mot utgivna elektroniska pengar, och genomförande av betaltjänster. Av granskningen framgår det att Monark Finans, som fick tillstånd att ge ut elektroniska pengar den 15 januari 2016, inte drivit sådan verksamhet under en sammanhängande period om sex månader efter att tillståndet gavs.

Först nu i maj 2018 uppger bolaget att man återupptagit den aktiva verksamheten med utgivning av elektroniska pengar i januari 2018 via ett litauiskt bolag. Men FI skriver att elektroniska pengar får inte ges ut via ombud och därför kan inte denna verksamhet som drivs av tredje part tillgodoräknas bolaget.

FI gör bedömningen att det inte räcker med en varning utan att tillståndet måste återkallas. Motiveringen är att bolaget ”på sin höjd drivit en mycket sporadisk verksamhet av den art som tillståndet avser. Bolaget har inte heller visat att man har för avsikt att inom kort driva sådan verksamhet. Mot den bakgrund saknas skäl att anta att en varning skulle vara meningsfull”.

Beslutet om återkallelse ska gälla omedelbart, meddelar FI och skriver att ”intresset av att skydda eventuella tillkommande kunder som riskerar förluster om bolaget tillåts inleda en verksamhet inom elektroniska pengar och Finansinspektionens beslut härefter vinner laga kraft, gör att beslutet om återkallelse bör gälla omedelbart”.

Monark Finans, tidigare 24Money Payments, befinner sig sedan tidigare i ett pressat läge. Bolaget hotas med stämningar och konkursansökningar från flera håll och dessutom har Ekobrottsyndigheten fått upp ögonen mot bolaget då över 100 anmälningar kommit in till myndigheten från framförallt småsparare som känner sig lurade av finanskoncernen.

Platsannonser