Finans

FI ändrar inte trafikljusmodellen

Finansinspektionen går inte vidare med förslaget till ny utformning av trafikljusmodell för tillsyn över försäkringssektorn.

Uppdaterad 2016-12-15
Publicerad 2016-12-15

Det framgår av ett pressmeddelande under torsdagsmorgonen.

Finansinspektionen meddelar att myndigheten, efter att ha tagit del av remissinstansernas svar konstaterar att "trafikljusmodellen i praktiken uppfattas som ett kapitalkrav av de berörda företagen".

Finansinspektionen uppger att ändringar av modellen kan därmed få stora konsekvenser för företagens tillgångsallokering och kan i förlängningen även riskera att påverka de svenska kapitalmarknadernas stabilitet.

"FI avstår därför från att gå vidare med det förslag till ny utformning av modellen som remitterades den 20 oktober 2016".

Anledningen till att FI föreslåg en ny trafikljusmodell i oktober var att det endast var företag med tjänstepensionsverksamhet som rapportedae enligt denna modell. FI föreslog att modellen skulle anpassas till den särskilda verksamhet som dessa företag driver och till FI:s tillsynsbehov för sådan verksamhet. Detta för att förbättra FI:s möjligheter att identifiera sådana företag som inte uppfyller sina åtaganden gentemot sina kunder och därmed öka skyddet för konsumenterna.

 

Trafikljusmodellen...

...är Finansinspektionens metod/verktyg för att i god tid upptäcka om något livbolag har så stor riskexponering att det finns risk att det inte kan uppfylla sina åtaganden gentemot försäkringstagarna. Modellen är en av flera metoder som används av Finansinspektionen för att göra bedömningen. Resultaten offentliggörs inte.

Platsannonser

Logga in