JuridikNyhet

Fem personer döms till fängelse för grova bolånebedrägerier

Publicerad
Uppdaterad

De dömda har varit aktiva i en verksamhet som mot betalning har hjälpt privatpersoner att – med användning av oriktiga uppgifter och falska handlingar – få bolån som de annars inte skulle ha beviljats.

Realtid.se

Två personer döms till icke frihetsberövande påföljder. En person frikänns helt. Det framgår av ett pressmeddelande från Stockholms tingsrätt.

Åtta tilltalade har på olika sätt agerat inom en verksamhet som mot betalning har hjälpt privatpersoner att få bolån. Verksamheten har använt sig av oriktiga uppgifter om anställningar, löner, familjeförhållanden m.m. i låneansökningar som ingetts till bolåneinstituteten. De oriktiga uppgifterna har verifierats med förfalskade handlingar i form av arbetsgivarintyg och lönebesked. Bolånetagarna har i de flesta fall inte haft de anställ­ningar eller de löner som angetts och de skulle inte ha fått bolån med användande av korrekta uppgifter. Totalt rör det sig om felaktigt beviljade bolån till ett belopp överstigande 100 miljoner kronot. För hjälpen har bolånetagarna betalat totalt cirka 4 miljoner kronor till verksamheten.

Huvudmannen för verksamheten döms till fem års fängelse för bland annat 49 grova bedrägerier, grovt penningtvättsbrott, näringspenningtvätt, grovt brott, och grovt bokföringsbrott. Han ska dessutom utvisas. Två tilltalade döms till fyra års fängelse, en tilltalad döms till tre års fängelse och en tilltalad till 1,5 års fängelse för delaktighet i samma brottslighet. Två tilltalade, som döms i mindre centrala delar, får icke frihetsberövande påföljder. Mot en tilltalad ogillas åtalet helt.

Annons

Målet har pågått under totalt 29 dagar under hösten 2021. Domare i målet har varit rådmännen Céline Holmberg (ordförande) och Daniel Samnerud samt tre nämndemän.

Annons