Karitha Ericson
Karitha Ericson
Bank

Fd EQT-chef till Nordnet

Karitha Ericsson har valts till ny styrelseledamot i Nordnet. Hon arbetar idag som operativt ansvarig och vice VD för revisionsfirman Grant Thornton.

Uppdaterad 2019-01-28
Publicerad 2019-01-28

– Nordnet har ett sätt att se på världen och en profil som jag tilltalas av – en digital innovatör som utmanar strukturer och traditionella aktörer. Finans är en spännande bransch med stor påverkan på samhället, där det finns fantastiska möjligheter att med rätt attityd och teknik hela tiden skapa nya kundvärden. Med min bakgrund inom finans och private equity, med vinkling mot entreprenörskap och ledarskap, hoppas jag kunna bidra till Nordnets fortsatta framgångar, säger Karitha Ericson.

Karitha har arbetat på Grant Thornton sedan 2012, och från 2017 som vice VD samt COO med ansvar för bland annat HR, marknadsföring och kommunikation samt affärsområdena skatt, revision och ekonomiservice.

Mellan åren 2009-2012 var hon HR-chef på riskkapitalbolaget EQT. Dessförinnan arbetade Karitha på SEB bland annat som personalchef för divisionen Wealth Management, samt för bankens kontor i Finland, USA och Luxemburg.

– Nordnet ligger i främsta ledet vad gäller digitala tjänster inom sparande och investeringar, men om man ska bygga ett långsiktigt framgångsrikt företag måste man sätta lika mycket fokus på medarbetare och kultur. Karitha adderar värdefull kunskap till Nordnets styrelse inom bland annat strategiska HR-frågor, och vi ser mycket fram emot att börja arbeta med henne, säger Tom Dinkelspiel, styrelseledamot i Nordnet och representant för bolagets största ägare Öhmangruppen.

Platsannonser

Logga in