Styrelser

Fazers vd tar plats i Nordstjernans styrelse

Christoph Vitzthum och Hans Eckerström och har utsetts till nya ledamöter.

Uppdaterad 2017-05-09
Publicerad 2017-05-09
Christoph Vitzthum.
Foto: Fazer

Christoph Vitzthum är vd för Fazer-koncernen sedan 2013 och ordförande i frinska Konecranes Oyj. Han var fram tills nyligen även styrelseledamot i NCC.

Hans Eckerström är civilingenjör i maskinteknik från Chalmers tekniska högskola och har en fil.mag. i företagsekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Han var mellan 2001-2015 partner på NC Advisory samt rådgivare till Nordic Capitals fonder. Hans är i dag även ledamot i Thule Group.

Viveca Ax:son Johnson valdes om till ordförande och Caroline Berg till vice ordförande. Peter Leimdörfer och Tomas Nicolin blev också omvalda.

Per Lindberg och Bo Risberg har avböjde dock omval.

Platsannonser