Fastigheter

Fastpartner: “Punkt för ett rekordår”

Det svenska fastighetsbolagets Fastpartner, med Sven-Olof Johansson som storägare, presenterar "bolagets bästa kvartal någonsin."

Publicerad 2020-02-13

Fastpartner presenterade idag sitt bokslut för 2019. 

"Vi kan konstatera att kvartal fyra 2019 är bolagets bästa kvartal någonsin med ett förvaltningsresultat efter värdeförändringar om 1 647,8 miljoner kronor. Det fjärde kvartalet satte även punkt för ett rekordår. Nettouthyrningen har fortsatt att förbättras och uppgår för hela 2019 till 33,6 miljoner kronor", kommenterar vd Sven-Olof Johansson i rapporten.

För fjärde kvartalet hade bolaget hyresintäkter om 454 miljoner kronor, upp från 368 miljoner kronor året före. Driftöverskottet växte till 316 miljoner kronor från 242 miljoner samma period 2018. Förvaltningsresultatet blev 228 miljoner kronor, upp från 174 miljoner under fjärde kvartalet 2018.

Styrelsen föreslår en utdelning för helåret om 1,90 kronor per stamaktie av serie A, en utdelning om 5 kronor per stamaktie av serie D och en utdelning om 6,68 kronor per preferensaktie.

I bokslutet skriver bolaget att de redan uppnått målen för 2020 och de ny behöver ta fram nya mål för 2020. Fastpartners primära finansiella mål var att uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 950 miljoner kronor i slutet av år 2020, vilket de klara av redan under 2019.

Efter rapporten stiger A-aktien med 1,2 procent, preferensaktien med 0,8 procent och D-aktien sjunker med 0,5 procent. Fastpartner har nu ett bolagsvärde om 18,9 miljarder svenska kronor.

Fastpartner ägs till 72 procent av Compactor Fastigheter som i sin tur ägs till 100 procent av Sven-Olof Johansson, tillika vd på Fastpartner.

Platsannonser