FinansNyhet

Fastighetsrådgivaren Restates vd på dubbla stolar i obligationshärvan kring Nord FK och Octego-gruppen

Det här är bostadsrätterna som skulle byggas 2017 i Sälen, men hittills är inga hus uppförda och obligationspengarna är sedan länge slut. Bild från Aspect Properties prospekt. Det här är bostadsrätterna som skulle byggas 2017 i Sälen, men hittills är inga hus uppförda och obligationspengarna är sedan länge slut. Bild från Aspect Properties prospekt.
Det här är bostadsrätterna som skulle byggas 2017 i Sälen, men hittills är inga hus uppförda och obligationspengarna är sedan länge slut. Bild från Aspect Properties prospekt. Infälld bild, Restates vd Patrik Rosén. Foto: Restate
Publicerad

Restates nuvarande vd Patrik Rosén bidrog till lånekarusellen i Octego-gruppen som Realtid granskat i flera artiklar.

Annelie Östlund

Reporter

Det var 2017 som Nord Fondkommission arrangerade en obligation om 250 miljoner kronor till Aspect Properties – ett bolag inom Octego-gruppen. Pengarna skulle användas till en rad byggprojekt, däribland i Sälen där fastighetsrådgivaren Restate fick en central roll.  

Enligt Restates hemsida har bolaget bistått konsultativt vid över 50 procent av all nyproduktion av bostadsrätter i Sverige. Bolaget har också behörighet av Boverket att utfärda intyg om huruvida bostadsrättföreningars ekonomiska kostnadskalkyler är hållbara.

I Aspect Properties-projektet fick Patrik Rosén, vd i Restate sedan hösten 2018, två roller.

Annons

Dels klev han in som ordförande i bolaget Aspect Properties i december 2017, dels satt han i styrelsen för två bostadsrättsföreningar med koppling till Octego-gruppen – W51 Vasaåsen 1 och 2.   

Dessa två föreningar – som ska få en huvudroll i historien – förvärvade 2016 en rad fastigheter i Sälen: Vasaåsen Norra 5:572 – 5:588.

För investerarna i Aspect Properties obligation presenterades dessa fastigheter som säkerhet för lånen.

Annons

Av prospektet framgår: ”Som säkerhet för obligationslånet har pantbrev med bästa rätt i fastigheterna Vasaåsen Norra 5:572-5:588 pantsatts till ett belopp motsvarande obligationslånet.”

Men fastigheterna i fråga ska användas som ”säkerheter” för mer än ett lån.

Bryter mot eget beslut

Annons

Octego – alltså moderbolaget i koncernen – behöver pengar för att hålla sig flytande och i juni 2017 signeras ett låneavtal mellan Promentor Finans, numera Serafim Finans, av Octegos tillika Aspect Properties företrädare Joakim Blomqvist.

Serafim kräver dock säkerheter för lånet om 15 miljoner kronor, och det blir ovan nämnda fastigheter i Sälen.

Förutom att dessa fastigheter anges som säkerheter i Aspect Properties prospekt, får de alltså fungera som säkerheter för ytterligare ett lån.

Och det finns ett antal anmärkningsvärda saker med denna pant- och kreditöverenskommelse.

*Bostadsrättföreningarna W51 Vasaåsen 1 och 2 är pantsättare för krediten från Serafim trots att pengarna går direkt till en helt annan juridisk person som enligt låneavtalet ska använda de 15 miljonerna till ”den löpande verksamheten”. Bostadsrättföreningarna pantsätter alltså sina fastigheter trots att lånet inte är till någon som helst nytta för dem.

*Av föreningsstämmoprotokoll från en stämma som hålls den 15 juni 2017 med anledning av pantsättningen framgår att pant endast får tas ut för uppförandet av föreningens hus. Pantsättningen bryter alltså direkt mot beslutet på bolagsstämman.

*På stämman deltar Joakim Blomqvist i egenskap av företrädare för ”medlemmen” Aspect Properties. Blomqvist är samtidigt delansvarig för Aspect Properties prospekt där fastigheterna också anges som säkerheter.

Styrelsen för båda bostadsrättföreningarna utgörs samtidigt av anställda på fastighetsrådgivaren Restate, däribland Patrik Rosén. De har anlitats i egenskap av professionella konsulter.

Denna Restate-styrelse godkänner och möjliggör alltså pantsättningen för det lån Joakim Blomqvist tar å Octegos vägnar – en pantsättning som alltså bryter direkt mot det egna beslutet att pant endast får tas ut för uppförandet av föreningens hus.  

I december 2017 kliver Patrik Rosén dessutom in som ordförande i Aspect Properties, det bolag vars prospekt säger att fastigheterna i Sälen fungerar som säkerheter för obligationslånet.

Nya lån för att betala räntor

När Aspect Properties i maj ska göra den första ränteutbetalningen avseende obligationslånet på 250 miljoner kronor är pengarna redan slut.

Ännu mer bekymmersamt är att mycket lite har gjorts för att slutföra byggprojekten som obligationslånet skulle användas till.

Det kan alltså konstateras att ett halvår efter att obligationslånet tagits upp finns inga pengar kvar för att bygga vidare på projekten, och inga pengar till att betala räntor.

I ett försök att hålla skutan flytande ännu ett tag tar Aspect Properties, med Patrik Rosén som ordförande, upp två lån av IMH Finans på totalt 10 miljoner kronor.

Även här tas ovan nämnda bostadsrättföreningars fastigheter som säkerhet. Godkänner pantsättningen gör bland andra Patrik Rosén som fortfarande sitter i föreningarnas styrelse.

Den här gången går lånet inte direkt till Aspect Properties. Samma dag som räntorna för obligationslånet ska betalas studsar pengarna mot föreningarnas konton, för att sedan landa hos Aspect Properties, för att sedan betalas ut till obligationsinvesterarna.

Inte heller detta lån har något med bostadsrättföreningarna W51 Vasaåsen 1 och 2 att göra. Pengarna är till ingen nytta för föreningarna vars styrelse trots det godkänner pantsättningen.

Efter lånen till Octego och Aspect Properties har bostadsrättsföreningarna pantsatt fastigheterna till ett motsvarande belopp om 25 miljoner kronor och inte fått något för det.

Såväl Octego som Aspect Properties är numera försatta i konkurs och chansen att obligationsinvesterarna ska få tillbaka sina pengar är liten. Samtidigt slåss Nord Fondkommission och långivaren Serafim om de pantsatta fastigheterna, som båda parter anser att de har bästa rätt till. 

Realtid har kontaktat Restates vd Patrik Rosén samt ordförande Jan Bjurfors. De ber om att få återkomma med kommentarer vid ett senare tillfälle.

 

Annons