Foto: Pixabay
Fastigheter

Fastighetsägare döms för bokföringsbrott

Thomas Melin döms mot sitt nekande till villkorlig dom av Malmö tingsrätten för grovt bokföringsbrott efter en fastighetsaffär 2014. Domen kommer att överklagas.

Uppdaterad 2020-10-14
Publicerad 2020-10-13

Thomas Melin har gjort sig känd som en fastighetsentreprenör både på och utanför börsen de senaste tio åren i bolag som Amasten, Melitho, Koggbron och Quorum Properties. Men många av bolagen brottas med stora skulder och tvister med fordringsägare har pågått i flera domstolar. Nu döms Melin också för grovt bokföringsbrott i Malmö tingsrätt.

Bakgrunden är en affär inom Melins bolagssfär 2014 då en fastighet i Olofström såldes för 52 miljoner kronor till ett bolag inom dåvarande Amasten-koncernen. Affären bokfördes i det köpande bolaget men inte i det säljande bolaget.

"Tingsrättens uppfattning är att den uteblivna bokföringen i [BOLAGET] av försäljningen av Fastigheten utgjorde ett allvarligt brott mot bokföringslagens regler. Det fick till effekt att bokföringen var kraftigt missvisande och gjorde att det inte var möjligt att följa rörelsens förlopp", skriver tingsrätten i domen.

Då affären gjordes till 10 miljoner kronor under bokfört värde hade en korrekt redovisning fått stora konsekvenser för det säljande bolaget, inklusive en eventuell likvidationsplikt.

"Den bristfälliga bokföringen ledde också till att bolagets soliditet blev negativ samt till en latent skatteskuld som uppgick till ca 3 milj. kr. beroende på att realisationsvinsten efter försäljningen av Fastigheten inte heller redovisades", skriver tingsrätten.

Thomas Melin döms tillsammans med ytterligare två affärspartners, varav den ena döms för grovt bokföringsbrott och den andra för bokföringsbrott av normalgraden. Trion förnekar brott och skyller det inträffade på slarv hos sfärens ekonomifunktion. Någon årsredovisning har inte upprättats baserat på den felaktiga bokföringen. Det säljande bolaget begärdes senare i konkurs under 2015.

Malmö tingsrätt tycker inte att försvaret duger men väljer att döma på oaktsamhetsgrund:

"Utredningen ger intet stöd för att varken Thomas Melin eller [MEDÅTALAD] avsiktligen underlät att fullgöra sitt ansvar rörande bokföringsskyldigheten. De ska därför dömas för att ha begått bokföringsbrott av oaktsamhet."

Thomas Melin hade ingen formell funktion i det säljande bolaget vid affärens genomförande då han precis hade avträtt som suppleant. Tingsrätten bedömer det ändå som att han var faktisk företrädare och därmed ansvarig för bokföringsskyldigheten. Detta baseras på att Thomas Melin var personligen engagerad i affären på köparsidan och hade ett intresse av att den genomfördes.

När det gäller påföljden stannar tingsrätten vid villkorlig dom med samhällstjänst om 160 timmar för Thomas Melin och en av de medåtalade. Den tredje mannen döms till samhällstjänst i 75 timmar.

"Grovt bokföringsbrott är ett brott av sådant slag att starka skäl talar för fängelse. Tingsrätten konstaterar dock att brottsligheten utgörs av ett enstaka tillfälle för mer än sex år sedan. Det har inte varit fråga om något upprepat förfarande utan det är på grund av att den oredovisade affärshändelsen avser ett mycket högt belopp som brottet betecknas som grovt. Med hänsyn till det anser tingsrätten att det trots allt finns förutsättningar att välja en annan påföljd än fängelse", skriver tingsrätten.

Åklagaren hade yrkat på näringsförbud för de tre åtalade men detta förkastas av tingsrätten:

"Intrycket är det har varit fråga om en engångsföreteelse, som dessutom ligger mer än sex år tillbaka i tiden. Med hänsyn till dessa omständigheter anser tingsrätten att det finns särskilda skäl som talar mot ett näringsförbud."

Rätten var inte enig då en nämndeman ville fria helt då den felaktiga bokföringen uppstått genom ett "förbiseende".

Thomas Melin säger till Realtid att domen kommer att överklagas:

– Jag anser att domen är fel. Jag har inte varit företrädare för bolaget och vi hade en ekonomiavdelning som fick alla handlingar. Med den bedömningen som tingsrätten gör hade väldigt många kunna dömas som skyldiga till bokföringsbrott.

 

Platsannonser

Logga in