Joachim Kuylenstierna Foto: Fastator
Fastigheter

Fastator: Hetaste kvartalet någonsin

Fastator ökar resultatet från fjolårets 7,7 miljoner kronor till 186,7 miljoner kronor.

Uppdaterad 2018-08-29
Publicerad 2018-08-29

Investmentbolaget Fastator, med fastigheter i portföljen, redovisar ett resultat om 186,7 miljoner kronor under andra kvartalet 2018, vilket är betydligt bättre resultat än samma period i fjol på 7,3 miljoner kronor.

”Det andra kvartalet 2018 går helt enkelt till historien som fastators bästa någonsin. Det är en lättnad att nu kunna släppa rapporten och därmed få ta bladet från munnen och visa hur bra vårt företag går”, skriver Joachim Kuylenstierna, vd och grundare av bolaget.

Han skriver även i vd-ordet att det finns en nackdel med detta resultat och det är att det blir ”allt svårare att överträffa oss själva, men det är en utmaning som vi gärna tar oss an”.

Ett av målen för Fastator är att portföljbolaget Offentliga hus ska börsnoteras i slutet av 2019. Fastighetsvärdet i Offentliga hus ökade under perioden från 2,4 miljarder till 3,4 miljarder kronor. Siktet är dock inställt på ett fastighetsvärde om 7 miljarder kronor. I juni förvärvade Offentliga hus samhällsfastigheter för 655 miljoner kronor som tillträds under tredje kvartalet 2018.

Under kvartalet har Fastators styrelse beslutat om en ny utdelningspolicy som innebär utdelning med 50 procent av kassagenererad vinst från år 2020.

Under en årsstämma i maj beslutade bolaget även om bemyndigande om en emission av aktier med ett tak om 100 miljoner kronor. Liknande bemyndigande har lämnats under de två senaste årsstämmorna men har inte utnyttjats.

Den 27 augusti meddelade Fastator om att man ska inleda en process att byta marknadsplats från First North till reglerad marknad, noteringen sker under 2019.

Substansvärdet uppgick till 55 kronor per aktie, vilket var en ökning med 30 procent under kvartalet.

Bland de största ägarna i bolaget finns Mats Lundberg, Joachim Kuylenstierna, Ulf Adelsohn och Fredrik Grevelius.

Platsannonser