Fastigheter

Fastator har emitterat obligationer om totalt 1 miljard

Fastator har framgångsrikt tagit upp två seniora icke-säkerställda obligationslån.

Publicerad 2020-09-15

Det ena obligationslånet uppgår till 500 miljoner kronor, har en löptid om tre år och en rörlig ränta om stibor tre månader + 6,50 procent. Det andra obligationslånet uppgår till 500 miljoner kronor under ett ramverk om totalt 700 miljoner kronor, har en löptid om fyra år och en rörlig ränta om stibor tre månader + 7,00 procent. Fastator avser att ansöka om upptagande till handel av de nya obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista. Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionen möttes av en stark efterfrågan från främst nordiska institutionella investerare och övertecknades kraftigt.

Nordea, Pareto Securities och Swedbank har gemensamt agerat arrangörer och så kallade bookrunners i samband med en emissionen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå har agerat legal rådgivare.

– Vårt intressebolag Offentliga Hus marscherar mot börsen med bestämda steg. Vi ser fortsatt enorm tillväxt i Offentliga Hus varav noteringen av aktien är ett viktigt delmål, säger Joachim Kuylenstierna, Fastators vd, i en skriftlig kommentar.

Platsannonser

Logga in