Fastigheter

Fastator förtydligar ny struktur

Det här betyder Fastators omstrukturering av innehavsbolagen inför noteringen av Offentliga Hus.

Publicerad 2020-08-03

Offentliga Hus

Offentliga Hus säljer fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om 350 Mkr. Offentliga Hus säljer aktieinnehavet bestående av 34 procent av aktierna i Studentbostäder i Sverige.

– Vi har sedan styrelsebeslutet i januari 2020, att notera Offentliga Hus på Stockholmsbörsen, arbetat med att bygga ett bolag med samhällsfastigheter för offentlig verksamhet inom utbildning, vård och kontor för offentlig verksamhet. Som ett led i denna process blev det naturligt att avyttra merparten av de mindre fastigheter av industrikaraktär som inte motsvarar bolagets tydliga målsättning, samt även vårt ägande i Studentbostäder i Sverige. Den kassaförstärkning som försäljningen innebär kommer primärt att användas till fortsatt tillväxt inom våra tre huvudområden, säger Offentliga Hus vd Fredrik Brodin i en skriftlig kommentar.

Industrisamhället
Industrisamhället förvärvar fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om 350 miljoner kronor.

Industrisamhället genomför en nyemission om 215 miljoner kronor och får en förändrad ägarbild – från att vara ett helägt av Fastator till att ha samma ägarstruktur som Offentliga Hus, dvs vara hälftenägt av Fastator.

– Industrisamhället fortsätter sin tillväxtresa och har nu fastigheter för 1,4 miljarder kronor inklusive avtalade fastighetsförvärv. Samtidigt stärks bolaget finansiellt genom en nyemission och ägandet breddas då vi får in en ny mycket kapitalstark delägare. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla Industrisamhället, säger Industrisamhällets nytillträdda styrelseordförande Leif Östling.

Studentbostäder i Sverige

Fastator förvärvar ett bolag som äger 34 procent av aktierna i Studentbostäder i Sverige.

– Det är mycket glädjande att kunna presentera ett nytt innehavsbolag för Fastator i form av Studentbostäder i Sverige, som med Rebecka Eidenert i spetsen hittills har levererat en fantastisk tillväxt och på kort tid byggt ett fastighetsbolag med fastigheter för 2,1 miljarder kronor, säger Fastators vd Joachim Kuylenstierna.  

Platsannonser

Logga in