M&A

Färre förvärv utomlands

Svenska företagsköp utomlands räknat i värde nästan har halverats de senaste tre åren. Det visar en genomgång som investmentbanken Citi tagit fram till DI.

Publicerad 2019-12-23

Nyligen släppte analysfirman Mergermarkets en rapport som visade att årets tre första kvartal innehöll 15 procent färre transaktioner än i fjol, med ett samlat värde som låg 14 procent under fjolåret.

Även i ett svenskt perspektiv har 2019 varit lite svalare, uppger Lars Ingemarsson, chef för storbanken Citis nordiska investmentbank.

” Den svenska M&A-marknaden har ungefär halverats jämfört med 2018, så det är en kraftig nedgång”, säger han till DI.

En trend under de senaste åren är att svenska företag lägger allt mer av sitt förvärvskrut på hemmaplan. Under perioden 2005– 2016 gjordes ungefär en tredjedel av alla förvärv i Sverige, sett till totalt värde, medan två tredjedelar av förvärven gjordes utomlands.

Under 2019, till och med november, har svenska företag köpt bolag utomlands för ungefär 60 miljarder kronor. Det är den lägsta nivån sedan 2005, och inte ens hälfen av genomsnittet för perioden 2005–2019 som är cirka 140 miljarder kronor, enligt DI.

Mellan 2005 och 2007 gjorde svenska bolag totalt 86 miljardaffärer utomlands. De senaste tre åren (räknat fram till den 25 november i år) har det skett 65 företagsköp i miljardklassen. 

Samtidigt har antalet inhemska företagsköp på några år har ökat från 20 till 70 procent av det totala antalet företagsköpen räknat i värde. 

 

Platsannonser