FinansNyhet

Färre FAR-medlemmar anmäls

Publicerad

Endast tre ärenden avgjordes 2018 och i år har bara tre anmälningar inkommit hittills. Det kan jämföras med 2017 då 13 ärenden anmäldes till FAR:s disciplinnämnd. Det visar en sammanställning från nämnden.

Miriam Istner-Byman

Disciplinnämnden på branschorganisationen FAR handlägger anmälningar mot FAR-medlemmar vad gäller fall av åsidosättande eller överträdande av god yrkessed.

Trenden när det gäller anmälningar till Advokatsamfundet är den motsatta – 

Av Advokatsamfundets verksamhetsberättelse för 2018 framgår det att samfundets disciplinnämnd tog emot 478 anmälningar mot advokater under 2018, vilket är 12 procent fler än under 2017.

Annons

Advokatsamfundets styrelse tog också upp 37 disciplinärenden på initiativ av generalsekreteraren under 2018. 

I de flesta fall, 82 stycken, blev påföljden för advokaten en erinran medan 34 advokater fick varningar, och 22 advokater fick den näst strängaste påföljden, varning med straffavgift. 

Under 2018 uteslöts en advokat ur Advokatsamfundet, vilket var betydligt färre än under rekordåret 2016 då sex advokater uteslöts.

Annons

En förklaring till fler disciplinanmälningar kan vara att advokatkåren ökar. Antalet advokater ökade med 2 procent under 2018  och trenden i ett längre perspektiv är att disciplinanmälningarna blir färre, enligt Advokatsamfundet. Samfundet jämför åren 2000 och 2018. Under 2000 kom nämligen 604 anmälningar in till disciplinnämnden, mot 478 anmälningar under 2018, vilket innebär att antalet anmälningar under den tiden har minskat med 21 procent, trots att advokaterna har blivit 65 procent fler – från 3 635 advokater år 2000 till 6 000 advokater år 2018.

 

Annons