Bank

Färre bankchefer är positiva om framtida utlåning

Synen på den framtida utlåningen är mindre positiv jämfört med tidigare undersökningar.

Publicerad 2018-01-08

En majoritet av bankkontorscheferna tror på en fortsatt hög utlåning till företag under 2018. Men färre är positiva jämfört med tidigare undersökningar. Det framgår av en undersökning bland 150 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi.

Bankernas utlåning till företag låg under 2017 på en fortsatt hög nivå. Under årets sista kvartal uppgav 46 procent av bankkontoren att företagsutlåningen ökat. Men synen på den framtida utlåningen är mindre positiv jämfört med tidigare undersökningar. På ett års sikt tror närmare 60 procent på en ökad utlåning, vilket är en minskning på närmare 15 procent jämfört med föregående mätning.

Utlåningen till företag ligger på en hög nivå och det finns en positiv tro om utvecklingen under 2018. Samtidigt får vi en varningssignal när antalet positiva har minskat med nästan 15 procent jämfört med föregående undersökning, säger Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi.

Under första kvartalet 2018 tror 44 procent av bankcheferna att utlåningen kommer att öka. Även det är en minskning jämfört med tidigare undersökning. Det är också färre bankkontor som uppger att företagens efterfrågan på lån är tillväxtorienterat.

81 procent uppger att lånen används till rörelsekapital och är därmed det största användningsområdet. 74 procent uppger att lånen behövs för investeringar i maskiner och inventarier. 66 procent anger att lånen används till rörelsefastigheter.

Synen på konjunkturutvecklingen har blivit mindre positiv. Det är nästan lika många optimister som pessimister gällande utvecklingen under 2018. 28 procent tror på en positiv utveckling, 26 procent tror på en negativ. Det är betydligt färre optimister jämfört med tidigare undersökningar under 2017.

Även om bankkontoren är mindre optimistiska för framtiden anser man att företagen utvecklats väl under årets sista kvartal. 69 procent uppger att företagen ökat sin omsättning. 40 procent uppger att viljan att anställa ökat. 12 procent uppger att viljan att nå fler internationella marknader ökat. 22 procent uppger att viljan att starta företag ökat.

Platsannonser