Anne Ramberg, generalsekreterare för Advokatsamfundet
Juridik

Färre antal advokater prickas

Trots att antalet advokater ökar, blir anmälningarna mot advokater färre. Antalet disciplinanmälningar mot advokater 2017 var det lägsta under hela 2000-talet.

Uppdaterad 2018-01-15
Publicerad 2018-01-15

Under 2017 tog Advokatsamfundets disciplinnämnd tog emot 427 anmälningar mot advokater under 2017. Det är 12 färre än under 2016 och motsvarar en minskning med 3 procent. Advokatsamfundets styrelse tog också upp 33 disciplinärenden på initiativ av generalsekreteraren under 2017, som ett led i Advokatsamfundets proaktiva tillsyn över hur advokaterna sköter sin verksamhet.

Totalt 566 ärenden behandlades inom disciplinnämnden under 2017. Antalet avgjorda ärenden är ungefär lika många som normalt för de senaste åren.

Det framgår av ett pressmeddelande.

De flesta av ärendena, 358 ärenden, avgjordes av någon av de tre prövningsavdelningar som finns inom disciplinnämnden. Prövningsavdelningarna hänsköt under året 93 ärenden för att avgöras av disciplinnämnden i dess helhet.

Av de 208 ärenden som Disciplinnämnden avgjorde i plenum ledde 133 ärenden till att advokaten fick en påföljd. I de flesta fall (84) blev påföljden för advokaten en erinran. Men 24 advokater fick varningar och 22 advokater fick den näst strängaste påföljden, varning med straffavgift. Under 2017 uteslöts 3 advokater ur Advokatsamfundet. Detta kan jämföras med 2016 då 6 advokater uteslöts.

Jämfört med år 2000 har antalet anmälningar under 2017 minskat med 29 procent, trots att advokaterna har blivit 68 procent fler – från 3 535 advokater år 2000 till 5.942 advokater år 2017.

– Advokatsamfundet ställer höga krav på de jurister som söker inträde i samfundet. Advokatexamen, som sedan 2004 krävs för inträde i samfundet, har fokus på advokatetik. Sedan 2009 är dessutom 18 timmars professionell vidareutbildning per år obligatorisk för alla advokater, och Advokatsamfundet tillhandahåller ett stort antal gratiskurser i advokatetik runt om i landet. Sammantaget får allt detta effekt i form av en högre etisk standard inom advokatkåren, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg i pressmeddelandet.

Platsannonser