Juridik

FAR ger både ris och ros till 3:12-utredningen

3:12-reglerna är alldeles för komplexa och det är nog få företagare som kan tillämpa reglerna utan konsultstöd, säger FAR:s generalsekreterare Dan Brännström till Realtid.se.

Uppdaterad 2017-02-10
Publicerad 2017-02-10

I sitt remissvar  välkomnar branschorganisationen  FAR att utredningen föreslår att slopa kapitalandelskravet, vilket FAR beskriver som "den kanske viktigaste delen i förslagspaketet".

– Det är utmärkt att kravet på ägarandel om minst fyra procent är på väg bort. Den tröskeln snedvrider konkurrensen samtidigt som samgåenden försvåras. Det är också bra att man vill underlätta generationsskiften, säger Dan Brännström till Realtid.se.

FAR tillstyrker även förslaget om generationsskiften i stort.

FAR bedömer  dock att den föreslagna höjningen av skattesatsen till 25 procent påverkar viljan att starta och driva företag negativt, vilket i sin tur hämmar tillväxt och sysselsättning. 

FAR avstyrker även att löneuttagskravet skärps så mycket som utredningen anger.

– Vi kritiserar kraven på orimligt höga löneuttag och skattehöjningarna för Sveriges viktigaste jobbskapare. Långsiktigt medför detta en negativ effekt för sysselsättningen och därmed också för statsfinanserna, kommenterar Dan Brännström.

Utredningen föreslår att golvet höjs till åtta inkomstbasbelopp jämfört med dagens sex inkomstbasbelopp. Utredningen föreslår också ett tak på femton inkomstbasbelopp jämfört med dagens tak på 9,6 inkomstbasbelopp.

FAR anser att skillnaden mellan förslaget och dagens regler är för stor och att utredningen inte tillräckligt har beaktat behovet av att finna en bra balans mellan syftet att skapa positiva effekter samtidigt som inkomstomvandling förhindras. FAR föreslår därför att taket ska utgöra 12 inkomstbasbelopp.

Vidare avstyrker FAR förslaget om att takregeln för tjänstebeskattning förkortas till ett år då skälen som motiverade en femårsregel alltjämt är gällande.

Finns det något i förslaget som du saknar?

– Ja, förenkling lyser nästan helt med sin frånvaro. 3:12-reglerna är alldeles för komplexa och det är nog få företagare som kan tillämpa reglerna utan konsultstöd, säger Dan Brännström.

Finns det något annat som du vill kommentera?

– Ständiga kast i skattereglerna skapar osäkerhet och påverkar framtidstron negativt. För jobb och tillväxt vore det naturligtvis bra med ökad stabilitet och förutsägbarhet för landets företagare.

Platsannonser