Annons

Annons

alexander-af-jochnick2.jpg

Alexander af Jochnick, ordförande i Oriflame.
Alexander af Jochnick, ordförande i Oriflame.

Familjen af Jochnicks bud på Oriflame har gått igenom

Familjen af Jochnicks bolag Walnut Bidco kontrollerar nu 91,33 procent av aktierna och rösterna i Oriflame. Nu begär familjen tvångsinlösen och ansöker om avnotering.

Familjen af Jochnicks bolag Walnut Bidco äger, efter erbjudandet till aktieägarna, nu 91,33 procent av aktierna och rösterna i Oriflame. Nu begär familjen tvångsinlösen och ansöker om avnotering.

”Walnut Bidco förklarar härmed att samtliga villkor för Erbjudandets fullföljande har blivit uppfyllda. Erbjudandet förklaras följaktligen ovillkorat i alla hänseenden och Walnut Bidco kommer att fullfölja förvärvet av aktier som lämnats in i Erbjudandet”, framgår det av ett pressmeddelande. 

Den initiala acceptperioden avslutades den 24 juni 2019.

Annons

Annons

Det var den 22 maj 2019 som Walnut Bidco Plc, ett nybildat bolag indirekt helägt av medlemmar i familjerna till Robert af Jochnick och den framlidne Jonas af Jochnick, samt vissa till dem närstående personer, offentliggjorde ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Oriflame Holding.

För att ge de återstående aktieägarna i Oriflame som inte lämnat in sina aktier möjlighet att acceptera budet kommer acceptperioden hållas öppen, utöver den initiala acceptperioden, till och med den 8 juli 2019, framgår det av pressmeddelandet.

Före budet ägde Walnut Bidco, och dess närstående parter, sammanlagt 17 451 264 aktier i Oriflame, motsvarande cirka 30,82 procent av aktiekapitalet och rösterna i Oriflame. 

”Walnut Bidco kommer att initiera tvångsinlösensförfarande genom ett fusionsförfarande i enlighet med den schweiziska fusionslagen avseende de återstående aktierna i Oriflame såväl som verka för att aktierna i Oriflame avnoteras från Nasdaq Stockholm”, framgår det.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons