Alexander af Jochnick, ordförande i Oriflame.
Alexander af Jochnick, ordförande i Oriflame.
Finans

Familjen af Jochnick begär nu tvångsinlösen av Oriflameaktier

Familjen af Jochnick begär nu tvångsinlösen av resterande 2,79 procent av aktierna.

Publicerad 2019-07-10

I måndags, den 8 juli, gick acceptperioden ut för familjen af Jochnicks bud på Oriflame-aktierna. Familjen af Jochnick äger nu genom Walnut Bidco, totalt 55 054 546 aktier i Oriflame, motsvarande cirka 97,21 procent av aktiekapitalet och rösterna i Oriflame.

Sista dag för handel i Oriflames aktier på Nasdaq Stockholm är den 17 juli 2019. 

Nu meddelar familjens bolag Walnut Bidco att man kommer att initiera ett tvångsinlösensförfarande genom ett fusionsförfarande i enlighet med den schweiziska fusionslagen (”Bundesgesetz über Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung”) i syfte att förvärva de återstående aktierna i Oriflame mot kontant betalning.

Det var den 22 maj 2019 som Walnut Bidco Plc, ett nybildat bolag indirekt helägt av medlemmar i familjerna till Robert af Jochnick och den framlidne Jonas af Jochnick, samt vissa till dem närstående personer, offentliggjorde  ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Oriflame Holding AG att sälja samtliga deras aktier i Oriflame till Walnut Bidco. 

Budet uppgick till 227 kronor per aktie och bolaget gjorde klart från början att detta bud inte skulle höjas. Budet uppgick totalt till 8 891 847 418 kronor.

Budet motsvarade en premie om 34,8 procent i förhållande till stängningskursen för aktierna den 21 maj 2019 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet); en premie om 31,9 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen för aktierna under de 10 senaste kalenderdagarna som avslutades den 21 maj 2019; och en premie om 29  procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga utdelningsjusterade stängningskursen för de 3 senaste kalendermånaderna som avslutades den 21 maj 2019.

Platsannonser