Foto: Pixabay
Undersökning

Fakturafel leder till dolda förluster

I genomsnitt gick ett analyserat svenskt företag miste om nästan 1,8 miljoner kronor om året på grund av felkontering, visar en ny rapport.

Uppdaterad 2020-05-22
Publicerad 2020-05-22

Små fel i fakturahanteringen kan resultera i stora kapitalförluster för svenska företag. Det visar en rapport från Qvalia, expert inom finansiell datamining och en utvecklare av automationsteknik inom ekonomiprocesser. 

I rapporten har Qvalia analyserat 25,8 miljoner inköpsfakturor i hela Norden och funnit att 0,53 procent av alla fakturor hanteras felaktigt. Även om mycket tid läggs på att korrigera felen, i genomsnitt 31 arbetsdagar om året i nordiska företag, så passerar många fortfarande obemärkt förbi enligt Qvalias rapport.

Totalt analyserades 5,3 miljoner inköpsfakturor från 25 svenska stora företag och offentliga verksamheter. Slutsatsen är att organisationerna i genomsnitt förlorar 7,42 kronor för varje hanterad faktura – eller motsvarande 1,8 miljoner kronor per företag per år.

– Fel vid hantering av fakturor leder till onödiga kapitalförluster. Detta trots att det läggs mycket resurser på att försöka hitta och rätta fel, säger Henri Taipale, grundare och vd på Qvalia i en skriftlig kommentar. 

Den genomsnittliga kapitalförlusten är baserad på att knappt 0,11 procent av felen i Sverige aldrig upptäcks. Majoriteten av hanteringsfel upptäcks via interna processer, men svenska organisationer använder i genomsnitt 25 dagar arbetsdagar om året på att korrigera konteringsfelen.

– Lösningen för de allra flesta företag är ökad digitalisering, såsom ökad användning av e-fakturor för att förbättra automatiseringen, säger Henri Taipale. 

Resultaten är någorlunda lika i hela Norden, men med vissa skillnader: Danmark har den lägsta totala felprocenten och den lägsta kapitalförlusten. Frekvensen av felkonteringar i Norge är den högsta i Norden, även jämfört med antalet analyserade konteringar. 

Sverige

  • Analyserade konteringar: 5 353 373
  • Felaktiga konteringar i procent: 0,54 procent
  • Genomsnittlig kapitalförlust per kontering: 7,42 kronor (EUR 0,68)

Norden

  • Analyserade konteringar: 25 840 061
  • Felaktiga konteringar i procent: 0,53 procent
  • Genomsnittlig kapitalförlust per kontering: 4,76 kronor  (EUR 0,44)

 

Platsannonser